You are here

Share page with AddThis

Varstvo žita

Pomembno je, da znamo obdelati njive in pridelati žito s čim manj vloženih sredstev, ter tako ohranjamo naravno rodovitnost tal.

Družba Syngenta je usmerjena v dolgoročno vlaganje in uvajanje inovacij tako na področju varstva rastlin kakor na področju semena.

Razumemo potrebe strank in jih poskušamo reševati bolje, kot kdorkoli drug. Razvijamo in proizvajamo izdelke, storitve in rešitve, ki jih kupci potrebujejo in cenijo.

Z razvojem in visoko tehnologijo poskušamo omogočiti čim boljše rezultate pridelave.  Le pravilno izvedena tehnološka opravila in dober program varstva rastlin lahko zagotovita visoke in kvalitetne pridelke.

Po obsegu pridelave so žita, predvsem pšenica in ječmen,  v Sloveniji najpomembnejša skupina poljščin takoj za koruzo. Ključ do uspeha je usmeritev v pridelavo, ki upošteva visoka tehnološka znanja. Med njimi zaseda znanje o varstvu in sortah žit pomembno mesto. Pri varstvu žit se srečujemo z zatiranjem plevelov, zatiranjem bolezni in škodljivcev ter preprečevanjem poleganja.

Pridelovalci postavljeni pred vedno težje izzive: kako izbrati najustreznejšo sorto, kako pravilno izvesti tehnologijo pridelave, zadostiti vsem predpisom in kmetijskim standardom ter doseči visoke in kvalitetne pridelke. Dejtvo je, da brez ustreznega varstvo žit pred boleznimi, škodljivci in pleveli, ki v naših rastnih razmerah lahko povzročajo izjemno velike gospodarske škode, ni mogoče dosegati pozitivnih rezultatov pridelave in biti konkurenčen pridelovalcem iz držav, ki nas obkrožajo.

 

Kemično zatiranje z uporabo fungicidov se izvaja od začetka kolenčenja do začetka klasenja (BBCH 31-51). Elatus Era s svojo izjemno hitro penetracijo, enakomerno razporeditvijo in močno vezavo v list predstavlja odlično rešitev boja proti ječmenovi mrežas

Mrežasta pegavost

Zatiranje se izvaja od začetka kolenčenja do začetka klasenja (BBCH 31-51). Elatus Era...

Ko se pojavijo prvi simptomi, je priporočljiva uporaba sredstev, ki imajo izrazito kurativno delovanje. Takšen je pripravek Archer, kombinacija propikonazola in fenpropidina, ki ima nesporno vrhunsko kurativno delovanje. Zagotovo najboljša rešitev v prime

Žitna pepelovka

Priporočljiva je uporaba sredstev, ki imajo izrazito kurativno delovanje. Tolerantnost...

Če izberete pripravek Archer Max za zatiranje pepelovke lahko pričakujete tudi dobro delovanje na pšenično listno pegavost. Nesporno najboljši izbor za učinkovito varstvo v drugem delu sezone (BBCH 37 – 65) je   Elatus Era, ki varuje list od zunaj in od z

Listna pegavost

V začetku sezone uporabimo kombinacijo AMISTAR & PLEXEO. Nesporno najboljši izbor...

Za preventivno varstvo pred rjavenjem pšeničnih plev priporočamo pripravek Elatus Era, ki s svojim učinkovitim in dolgotrajnim delovanjem uspešno kontrolira bolezni klasa in vpliva na podaljšano nalivanje zrnja, s tem pa na višje, bolj kakovostne pridelke

Rjavenje plev

Za varstvo pred rjavenjem pšeničnih plev lahko izbirate med kombinacijo AMISTAR &...

Za varstvo pred rženim listnim ožigom uporabimo Elatus Era, Amistar Opti ali Archer Max. Vsi omenjeni pripravki zagotavljajo učinkovito delovanje proti tej bolezni. Škropljenje se izvaja preventivno v fazi 1. kolenca.

Listni ožig

Za varstvo uporabimo ELATUS Era ali kombinacijo AMISTAR & PLEXEO. Škropljenje se...

Zaenkrat je bolezen možno zatirati samo z uporabo fungicidov. Kot najboljši pripravek se je po številnih poskusih širom Evrope izkazal naš najnovejši fungicid Elatus Era, ki z nadstandardno učinkovitostjo obvladuje in preprečuje, da bi bolezen napredovala

Ranularijska pegavost

V številnih poskusih se je širom Evrope izkazal fungicid ELATUS Era, ki z...

S svojim širokim spektrom delovanja in odličnim dopolnjevanjem dveh aktivnih snovi Elatus Era zagotavlja najvišjo učinkovitost in nadstandardno dobre rezultate tako na posevkih pšenic kot tudi na posevkih ječmena, rži, tritikale, pire in ovsa.

Rje

Za varstvo pred rjami uporabimo kombinacijo AMISTAR & PLEXEO ali pa pripravek...

Za uspešno zmanjšanje fuzarioz priporočamo uporabo našega najnovejšega pripravka Elatus Era. Unikatna SDHI molekula 5 generacije v koformulaciji s protiokonazolom učinkovito reducira prisotnost  fuzarioz in posredno mikotoksinov na klasu.

Fuzarioze

Za uspešno zmanjšanje priporočamo uporabo pripravka ELATUS Era. Unikatna SDHI molekula...

Če hočemo zagotoviti dobro varstvo kmetijskim kulturam, moramo spremljati podnebne spremembe in poznati pedološke razmere.

Pregled posevkov in nasadov je nujno opravilo, da lahko zaznamo preseženi prag škodljivcev. Insekti, kot so npr. gosenice in listne uši, lahko s prehranjevanjem znatno zmanjšajo količino in kakovost pridelka.

Kot kritično število uporabljamo prag, ko imamo povprečno več kot 5 do 8 uši na klas v času cvetenja ali 7 do 10 uši na klas v sredini mlečne zrelosti ali, ko imamo z ušmi naseljeno več kot 20 % klasov v času cvetenja ali, ko imamo z ušmi naseljeno več ko

Žitne uši

Kot kritično število uporabljamo prag, ko imamo povprečno več kot 5 do 8 uši na klas v...

Najbolj mu ustrezajo gosti, vlažni in močneje pognojeni posevki.

Žitni strgač

Cilj pri zatiranju so začetni razvojni stadiji ličink. Za odločitev o zatiranju lahko...