Fuzarioze

Žita
Za uspešno zmanjšanje fuzarioz priporočamo uporabo našega najnovejšega pripravka Elatus Era. Unikatna SDHI molekula 5 generacije v koformulaciji s protiokonazolom učinkovito reducira prisotnost  fuzarioz in posredno mikotoksinov na klasu.

(Fusarium spp.)

Bolezen okuži vsa žita, najpomembnejša pa je na pšenici. Različni soji gliv iz rodu Fusarium povzročajo različne bolezenske znake. Najopaznejše je tipično pobeljenje klasa, delno ali v celoti, kar je značilno za vrsto Fusarium graminearum. Za vrsto Microdochium nivale (povzročiteljico snežne plesni) pa je značilno rdečkasto obarvanje plevice z značilnim vijoličastim robom. Okuženi klasi predčasno zaključijo nalivanje zrnja, v vlažnem vremenu pa se na njih naselijo še razne saprofitske glive, zato lahko počrnijo. Do okužbe klasa lahko pride od začetka klasenja do konca cvetenja, do najmočnejših okužb pa običajno pride v času cvetenja, ko so cvetovi popolnoma odprti, še posebej ob vlažnem vremenu. Pomembni dejavniki tveganja za povečan pojav fuzarioz so še: preozek kolobar (žita – koruza – žita), obdelava tal brez oranja, občutljiva sorta. Glive iz rodu Fusarium izločajo mikotoksine, ki so izredno strupeni že v zelo malih količinah. Značilna predstavnika teh mikotoksinov sta DON (deoxynivalenol) in ZEA (zearelon).


Varstvo:
Najuspešnejše varstvo pred pojavom fuzarioz zagotavljamo s primernim kolobarjem, kjer žita ne sledijo koruzi in s kvalitetno obdelavo tal, mulčenjem in podoravanjem rastlinskih ostankov. Minimalna obdelava tal z vidika potenciala okužb s fuzariozami ni priporočljiva. Varstvo s fungicidi je najbolj zanesljivo, če je opravljeno preventivno v začetku cvetenja. Za učinkovito delovanje uporabljenega fungicida je najpomembnejše, da je tretiranje izvedeno v roku 24 ur pred ali po okužbi. V tem primeru lahko računamo z reduciranjem stopnje okužbe; v najboljšem primeru lahko pričakujemo do 60 % učinkovitost. Najboljšo učinkovitost kažejo aktivne snovi iz skupine triazolov. Za uspešno zmanjšanje fuzarioz priporočamo uporabo pripravka ELATUS® Era. Unikatna SDHI molekula 5 generacije v koformulaciji s protiokonazolom učinkovito reducira prisotnost  fuzarioz in posredno mikotoksinov na klasu. Odlično varstvo zagotavlja tudi kombinacija AMISTAR® Era Pack.