You are here

Era je nov, najmočnejši SDHI fungicid,ki zagotavlja popolno varstvo žit proti glavnim boleznim lista.

Iskalnik proizvodov

Pages

Actara 25 WG

Insekticidi

Aktiven

Pripravek s specifičnim kontaktnim, želodčnim in sistemičnim delovanjem n

Affirm

Insekticidi

Aktiven

Namenjen za uporabo na trti, jablanah, breskvah zelju, brokoliju

Sistemični selektivni herbicid za zatiranje enoletnega in

Alliance

Herbicidi

Aktiven

Registriran je  za zatiranje plevela v ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, oz

Amistar Opti

Fungicidi

Aktiven

Za uspešno preprečevanje bolezni na žitih je priporočena

Sredstvo se uporablja na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja

Ampexio

Fungicidi

Aktiven

Sredstvo se uporablja za zatiranje peronospo

Archer Max

Fungicidi

Aktiven

Sistemični fungicid za zatiranje žitne pepelovke, rje in drugih bolezni l

Artea Plus

Fungicidi

Aktiven

Sistemični foliarni fungicid v obliki za zatiranje bolezni na pšenici, ječmenu in

Axial

Herbicidi

Aktiven

Namenjen za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela v ozimni pšenici ter

Axial One

Herbicidi

Aktiven

Uporablja se po vzniku plevelov.

Banvel 480 SL

Herbicidi

Aktiven

Namenjen za zatiranje enoletnega in večletnega širokolis

Boxer

Herbicidi

Aktiven

Aktivna snov deluje na plevele v fazi kaljenja tako, da preide v

Chorus 50 WG

Fungicidi

Aktiven

Namenjen za zatiranje povzročiteljev škrlupa na jablanah, hruškah in kuti

Dual GOLD 960 EC

Herbicidi

Aktiven

Namenjen za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela in nekater

Dynali

Fungicidi

Aktiven

Pripravek je unikatna kombinacija dveh aktivnih snovi s tremi na

ELATUSTM Era je nov, najmočnejši SDHI fungicid, ki zagotavlja popolno varstvo žit proti glavnim boleznim lista, s posebno močjo proti pšenični listni pegavosti in rjam.

ELATUS™ Era

Fungicidi

Aktiven

NOV najmočnejši SDHI fungicid, ki zagotavlja popolno vars

Elumis Peak

Herbicidi

Aktiven

Trojna kombinacija aktivnih snovi, ki zagotavlja enostaven

Elumis Banvel

Herbicidi

Aktiven

Prvi znaki delovanja na enoletnih širokolistnih plevelih

Etalfix Pro

Pomožna sredstva

Aktiven

Neionsko močilo v obliki tekočine, ki izboljša omočljivost rastl

Fonganil Gold

Fungicidi

Aktiven

Sistemični fungicid za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo gliv

Force 1, 5 G

Insekticidi

Aktiven

Za zatiranje talnih škodljivcev v koruzi in krompirju.

Fusilade Forte

Herbicidi

Aktiven

Herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela v poljščinah, vrtninah, sadovnjakih, vinogra

Geoxe

Fungicidi

Aktiven

Namenjen je za zatiranje skladiščnih bolezni na jablani in hruški

Karate Zeon 5 SC

Insekticidi

Aktiven

Zelo učinkovito deluje na škodljivce, ki grizejo in sesajo rastl

Lumax

Herbicidi

Aktiven

Namenjen je za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevel

Pages