You are here

Share page with AddThis

Varstvo krompirja

Krompir zajema velik delež v svetovnem prehrambnem sistemu, saj je po svetovni pridelavi na petem mestu, takoj za koruzo, pšenico, sojo in rižem. Pridelava krompirja ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Krompir je eden izmed tržno zanimivejših kmetijskih pridelkov, s katerim se trguje po vsem svetu. Z  povečanjem pridelave krompirja se poskuša v svetu preprečiti naraščajočo lakoto, ki je bolj kot pomanjkanja hrane posledica njene neenakomerne pridelave in porazdelitve.

Sodoben potrošnik je zelo zahteven za kakovost krompirja. Želja vsakega pridelovalca krompirja je, da bi pridelal čim več gomoljev kar najboljše kakovosti. Le obilen in kakovosten pridelek namreč zagotavlja ekonomično pridelovanje; z večanjem pridelka pa tudi uspešno združevanje naraščajočih stroškov pridelave na enoto pridelka.

Poleg osnovnih strategij varstva pred pleveli, boleznimi in škodljivci, smo v letošnjem letu uvedli novost v ponudbi pripravkov. CARIAL Flex je nova kombinacija, ki pomaga pridelovalcem krompirja v težkih letih pri zatiranju prvih primarnih okužb.

V Sloveniji skoraj ni kraja, kjer  ne bi sadili krompirja. To kmetijsko rastlino napadajo številne bolezni in škodljivci. Na količino pridelka močno vplivajo bolezni, ki skrajšujejo trajanje rasti cime ali pa zmanšujejo njeno bujnost. Med škodljivci pa krompir najbolj ogrožajo koloradski hrošč, strune, sovke in krompirjev molj.

V Syngenti stremimo k celoviti ponudbi sredstev za varstvo krompirja, zato vam želimo predstaviti program škropljenja, ki pomembno vpliva na kakovost in količino pridelka. Poleg osnovnih strategij varstva pred pleveli, boleznimi in škodljivci smo uvedli novost v ponudbi pripravkov. Pergado MZ  ščiti vaš pridelek še dolgo po tem, ko ostale fungicide odplakne. Družba Syngenta ima tako najbolj celovito ponudbo sredstev za varstvo krompirja.

Krompirjeva plesen je potencialno najbolj škodljiva bolezen krompirja. Napada vse zelene organe krompirja (list, steblo in gomolje).

Krompirjeva plesen

Krompirjeva plesen je izjemno uničujoča bolezen, ki uniči list, steblo in gomolj....

Ko se pričakujejo ugodni pogoji za razvoj črne listne pegavosti, se varstvo izvaja preventivno. Najboljša izbira je ORTIVA®.

Črna listna pegavost

Črna listna pegavost krompirja postaja vse bolj resen problem za pridelovalce...

Ortiva se uporablja v času sajenja krompirja in to tako, da se tretira v glavnem brazdo (tla), gomolji ostanejo

Bela noga krompirja

Uporaba ORTIVE v tleh za varstvo gomoljev pred belo nogo krompirja (Rhizoctonia solani...

Najučinkovitejši pripravek je FORCE 1,5 G ki deluje hlapno, kontaktno in želodčno na

Strune

Za zatiranje strun in drugih talnih škodljivcev je dovoljena uporaba insekticida Force...

Za varstvo proti koloradskemu hrošču priporočamo pripravek ACTARA, ki je najboljša rešitev,

Koloradski hrošč

Koloradskega hrošča je treba zatreti, ko je na listih opaziti prve ličinke. Najboljša...

Sušenje oz. desikacija je zelo pomemben in koristen ukrep pri profesionalni pridelavi semenskega in jedilnega krompirja, s katerim namerno uničimo krompirjevo cimo. Izvajamo jo v tehnološki zrelosti, ko gomolj doseže potrebno velikost in cima začne naravn

Sušenje cime

Sušenje oz. desikacija je zelo pomemben in koristen ukrep pri profesionalni pridelavi...