Force Evo | Syngenta | Slovenija

You are here

Na žuželke deluje kontaktno, želodčno in odvračalno.

Force Evo

Zadnja posodobitev:
29.07.2022

Insekticidi

Velikost pakiranja: 
10 Kg
Sestava: 
Kemijska družina
Piretroidi
Skupina a.s.: 
Grupa 3A
Formulacija: 
GR (granulat)
Način delovanja: 
Kontaktno
Želodčno
Odvračalno

TALNI INSEKTICID IN ŠTARTNO GNOJILO.
Koruza:
za zatiranje ličink koruznega hrošča se sredstvo nanaša v setveno brazdo. Setev naj bo čim bolj plitva (največ 3–5 cm v globino tal), saj se s tem zmanjša tudi tveganje za poznejši napad strun. Sredstvo oziroma zrnca naj bodo čimbolj enakomerno porazdeljena.

Krompir: s pomočjo posebne dozirne naprave-trosilnika zadela neposredno v sadilno vrsto. Poskrbeti je treba, da so zrnca dobro zadelana v tla oziroma v celoti prekrita s prstjo. Z uporabo pregradnih plošč se lahko doseže enakomerno porazdelitev na območju grebena, v katerem se bodo oblikovali gomolji krompirja. V primeru uporabe v kombinaciji z drugimi sredstvi, ki so v tekoči obliki, je potrebno preprečiti neposreden stik zrnc s škropilno meglico, da ne pride do zlepljanja oziroma oblikovanja grudic. 

Zagotoviti je treba, da so zrnca temeljito zadelana v tla, tudi na koncu vsake posamezne vrste, saj je pomembno, da ne ostanejo na površini tal. V ta namen se dozirna naprava sejalnice/sadilnika izklopi preden se doseže konec vrste. Ko se zaključi s tretiranjem, se odstrani razsuto sredstvo ali morebitne ostanke na površini tal, ali pa se jih zadela v tla netretiranega dela tretirane površine. 

Koruza

Krompir

Opozorila

  • Tretiranje je dovoljeno samo v času setve oz. saditve s pomočjo posebnih dozirnih naprav (dozatorjev), ki se jih namesti na sadilnik oziroma na sejalnico in s katerimi se odmerja količina sredstva. Priporoča se, da se na trosilnik pritrdi nastavitveno shemo za odmerjanje (na voljo pri proizvajalcu stroja). Sredstvo se mora med setvijo/saditvijo temeljito zadelati v tla. Sredstvo se lahko uporablja samo na prostem. S sredstvom je na istem zemljišču dovoljeno največ eno tretiranje v eni rastni sezoni. Učinkovitost sredstva je odvisna od enakomerne porazdelitve v tleh. Neugodne vremenske razmere lahko zmanjšajo učinkovitost sredstva. Ob zelo intenzivnem napadu škodljivih žuželk ni vedno mogoče zagotoviti zadovoljivega učinka sredstva. Delovanje piretroidov je lahko omejeno pri temperaturah nad 25 °C. Ob priporočeni in pravilni uporabi sredstva FORCE EVO se lahko vse gojene rastline ponovno seje ali sadi na isto zemljišče (tudi v primeru prezgodnjega propada posevka). Preprečiti je treba uporabo prevelikih odmerkov sredstva. Sredstvo v svoji sestavi vsebuje ko-formulante, ki vsebujejo dušik in fosfor (10:44), mangan (3%) in cink (2%). Pri pripravi načrta za gnojenje tal je treba upoštevati njihovo količino, da se prepreči uporaba prevelike količine gnojil. Zagotoviti je treba, da so zrnca temeljito zadelana v tla, tudi na koncu vsake posamezne vrste, saj je pomembno, da ne ostanejo na površini tal. V ta namen se dozirna naprava sejalnice/sadilnika izklopi preden se doseže konec vrste. Ko se zaključi s tretiranjem, se odstrani razsuto sredstvo ali morebitne ostanke na površini tal, ali pa se jih zadela v tla netretiranega dela tretirane površine.
Osebna varovalna oprema
  • Pri rokovanju s sredstvom ter polnjenju oziroma čiščenju zalogovnika mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (delovni kombinezon, predpasnik), zaščitne(nitrilne) rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje in primerno zaščito dihal (maska tipa FFP1, P1 ali podobno). Med setvijo ob hkratnem strojnem nanašanu sredstva mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (delovni kombinezon), zaščitne (nitrilne) rokavice in trpežno obutev ali gumijaste škornje.

Fitotoksičnost

Sredstvo, uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, za navedene gojene rastline ni fitotoksično

Priprava rezervarja za mešanico

Sredstvo je že v obliki za takojšnjo uporabo granule in se škropilne brozge ne pripravlja.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Mešanje z drugimi sredstvi, ki so v obliki granulata, se ne priporoča saj lahko zaradi različne mase zrnc pride do segregacije, neenakomerne porazdelitve in mnogo slabšega učinkovanja.

Manjše uporabe

Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva FORCE EVO na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik. Sredstvo kot manjšo uporabo lahko uporabljajo samo poklicni
pridelovalci.. Sredstvo F se kot manjša uporaba uporablja:
− v repi, stebelni zeleni, koromaču, fižolu (za stročje), sladkornem grahu (za stročje), endiviji, solati ter drugih solatnicah, katerih vegetacijska doba je daljša od 60 dni (motovilcu, rani barbici, rukoli, berivki in podobnih rastlinah z mladimi listi ter poganjki vrtnin, vključno s križnicami za svežo uporabo, špinači, portulaku, listni blitvi, vodni kreši in zeliščih) za zmanjševanje škode, ki jo povzročajo škodljive žuželke, kot so: pesni bolhač (Chaetocnema tibialis), ličinke pokalic - strune (Agriotes spp.), talne sovke (Agrotis spp.), brazdasti kljunotaj (Ceutorhynchus pleurostigma), pikčasta stonoga (Blaniulus guttulatus), strige (Centipeda spp.), korenjeva muha (Chamaepsila rosae), cvetna muha (Hylemya sp.), ogrci poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha), travniški komarji (Tipula spp.) in druge škodljive talne žuželke v
odmerku 16-20 kg/ha.

− v listnem ohrovtu za zmanjševanje škode, ki jo povzročajo škodljive žuželke, kot so: ličinke pokalic - strune (Agriotes spp.), talne sovke (Agrotis spp.), pesni bolhač (Chaetocnema tibialis), cvetna muha (Hylemya sp.) in druge škodljive talne žuželke v odmerku 12-16 kg/ha.

− v soji za zmanjševanje škode, ki jo povzročajo škodljive žuželke, kot so: pesni bolhač (Chaetocnema tibialis), ličinke pokalic – strune (Agriotes spp.), talne sovke (Agrotis spp.), cvetna muha (Hylemya sp.) in druge škodljive talne žuželke v odmerku 12-16 kg/ha.

− v sladki koruzi za zmanjševanje škode, ki jo povzročajo škodljive žuželke, kot so: ličinke pokalic - strune (Agriotes spp.), talne sovke (Agrotis spp.), cvetna muha (Hylemya sp.), travniški komarji (Tipula spp.), vrtna stonoga (Scutigerella immaculata), koruzni hrošč (Diabrotica sp.) in druge škodljive talne žuželke v odmerku 12-16 kg/ha.

v sladkorni pesi za zmanjševanje škode, ki jo povzročajo škodljive žuželke, kot so: ličinke pokalic - strune (Agriotes spp.), pesni bolhač (Chaetocnema tibialis), vrtna stonoga (Scutigerella immaculata), travniški komarji (Tipula spp.), mahovinar (Atomaria linearis) in druge škodljive talne žuželke v odmerku 12-16

Izjema so napake in opustitve.