You are here

Share page with AddThis

Affirm

Zadnja posodobitev:
20.07.2020

Insekticidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
3433-580/2008/10
Velikost pakiranja: 
5 Kg
Sestava: 
Kemijska družina
GluCI
Skupina a.s.: 
Grupa 6
Formulacija: 
SG (vodotopna zrnca)
Način delovana: 
Kontaktno
Želodčno

Namenjen za uporabo na trti, jablanah, breskvah zelju, brokoliju, cvetači, artičoki, stročjemu fižolu, bučkah, melonah, lubenicah, kumarah, papriki, paradižniku, paradižniku češnjevcu, jajčevcu, solati, in jagodah. Affirm je kontaktni in želodčni insekticid z delovanjem na vse razvojne stopnje ličink škodljivcev. Aktivna snov ima translaminarno delovanje. Po tretiranju hitro prodre v liste in plodove in zagotavlja dolgotrajno delovanje. Ne sistemični insekticid specialist za škodljive gosenice iz reda metuljev (Lepidoptera). Zaradi drugačnega načina delovanja se izredno dobro vklaplja v vse anirezistentne strategije zatiranja škodljivcev, odlikuje pa se tudi po tem, da ima izrazito kratke karence, vendar kljub temu ne pušča ostankov ali pa so le ti tik nad mejo detekcije. Affirm vsebuje aktivno snov emamektin, ki jo pridobivajo iz talnih mikroorganizmov s pomočjo fermentacije. Emamektin ima kontaktno in želodčno delovanje. Po aplikaciji se hitro vsrka v liste, kjer se deponira in tako nudi dolgotrajno zaščito pred grizočimi škodljivci. Deluje na vse mobilne stadije škodljivcev, ki se aktivno prehranjujejo. Škodljivci se po zaužitju takoj prenehajo hraniti in poginejo v obdobju 2 - 4 dni.

Artičoka

Breskev

Brokoli

Bučke

Cvetača

Jablana

Jagoda

Jajčevec

Kumare

Lubenica

Class of danger for Bees

Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel.

Opozorila

  • Zaradi izboljšanja pokrovnosti, predvsem na rastlinah z izrazito voščeno oblogo (križnice) in pri plodovih z gladko površino (paradižnik, jajčevec), se do da močilo. Močila z lepilnimi lastnostmi niso primerne, ker zmanjšujejo prodiranje sredstva v listje in plodove. Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme pri tretiranju vrtnin (razen paradižnika), jagod in vinske trte tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. S sredstvom se ne sme pri tretiranju paradižnika tretirati v območju 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. S sredstvom se ne sme pri tretiranju breskev tretirati v območju 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. S sredstvom se pri uporabi na jablanah ne sme tretirati v območju 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu nosite ustrezno zaščitno obleko, pokrivalo s širokimi krajci, gumijaste škornje in nepremočljive rokavice. Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju rezervoarja, rokovanju in tretiranju z ročno oprtno škropilnico za škropljenje rastlin nizko nad tlemi, je obvezna uporaba rokavic.

Fitotoksičnost

Če pripravek uporabljate v skladu s temi navodili, ne bo poškodoval tretiranih gojenih rastlin.

Priprava rezervarja za mešanico

Rezervoar škropilnice napolnite do 1/2 potrebne količine s čisto vodo, vključite mešalo in dodajte natančno izračunano količino sredstva. Med stalnim mešanjem dolijte še preostalo količino vode. Mešalo mora biti vključeno tudi ves čas tretiranja. Pripravite samo toliko škropilne brozge, kot je potrebujete, da vam ne bo ostajala.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo lahko mešate z drugih pripravki za varstvo rastlin, ki imajo dovoljene za uporabo na navedenih gojenih rastlinah, razen s pripravki, ki vsebujejo močilo z lepljivo komponento (sticker). O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

Količina vode

200-1300 l/ha

Izjema so napake in opustitve.