Affirm | Syngenta | Slovenija

You are here

Affirm

Zadnja posodobitev:
05.05.2022

Insekticidi

Sredstva za varstvo rastlin

Sestava: 
Formulacija: 
SG (vodotopna zrnca)
Način delovanja: 
Kontaktno
Želodčno

Artičoka

Breskev

Brokoli

Cvetača

Jablana

Jagoda

Jajčevec

Lubenica

Melona

Paprika

Class of danger for Bees

Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel.

Opozorila

 • Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme pri tretiranju vrtnin (razen paradižnika), jagod in vinske trte tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. S sredstvom se ne sme pri tretiranju paradižnika tretirati v območju 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. S sredstvom se ne sme pri tretiranju breskev tretirati v območju 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. S sredstvom se pri uporabi na jablanah ne sme tretirati v območju 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda
Osebna varovalna oprema
 • Pri delu je potrebno nositi ustrezno zaščitno obleko, pokrivalo s širokimi krajci, gumijaste škornje in nepremočljive rokavice. Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge, polnjenju rezervoarja, pri rokovanju in tretiranju z ročno oprtno škropilnico za škropljenje rastlin nizko nad tlemi je obvezna uporaba zaščitnih rokavic.

Druge omejitve uporabe

Zaradi izboljšanja pokrovnosti, predvsem na rastlinah z izrazito voščeno oblogo (križnice) in pri plodovih z gladko površino (paradižnik, jajčevec), se doda močilo. Močila z lepilnimi lastnostmi niso primerne, ker zmanjšujejo prodiranje sredstva v listje in plodove.

 • MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: 

  Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej  umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom in vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokažemo embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. 

  Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Osebi z moteno zavestjo se ne daje piti ničesar, niti se ne izziva bruhanja. Takoj je potrebno poklicati zdravnika.

  Pri stiku s kožo: Odstrani se  kontaminirano obleko in obutev, kožo  se temeljito spere z vodo in milom. Takoj je potrebno poklicati zdravnika.

  Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere  s čisto  vodo. Če draženje oči ne mine, se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

  Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno v skladu s splošnimi ukrepi.

  Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju pripravka se da prisebni osebi aktivno oglje (1 g na kg telesne teže), razredčenega z vodo v razmerju 1:4. V primeru zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca.  Prizadeti ne sme uživati zdravil, ki povečujejo GABA aktivnost (barbiturati, benzadiazifini, valporična kislina). Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni. 

Izjema so napake in opustitve.