Syngenta programi

Syngenta Agro d.o.o.

Syngenta ima najširšo platformo tehnologij in virov za oskrbo in storitve v kmetijstvu (sredstva za varstvo rastlin, seme, biotehnologija…). Z radikalno integracijo vseh virov Syngenta ustvarja v svetu edinstven model za podporo razvoja in povečanja produktivnosti kmetijstva ter ustvarjanja dodane vrednosti za kmetijske proizvajalce. Inovativnost in jasno zavedanje nasega poslanstva predstavljata temelj nasega uspeha.

Varstvo rastlin

Sredstva za varstvo rastlin podjetja Syngenta že desetletja sodijo v sam vrh svetovne

Semenski program

Uvrščamo se v sam vrh, tako po kakovosti kakor tudi po rezultatih, ki jih nudi naša

Polinatorji

Osnovni namen projekta je zagotavljanje življenjskega prostora izjemno pomembnim

Heliosec

Heliosec izkorišča izhlapevanje za ločevanje kemikalij od zbrane odpadne vode. Sonce