Pogoji uporabe

Podjetje Syngenta Agro d. o. o. (v nadaljevanju »Syngenta«) ponuja spletno mesto www.syngenta.si (v nadaljevanju: »spletno mesto«, ki je zasnovano za posredovanje splošnih informacij o podjetju Syngenta ter njegovih izdelkih in storitvah. Spletno mesto lahko uporabljate skladno s temi pogoji.

Sprejem pogojev uporabe

Prosimo vas, da nekaj minut namenite natančni seznanitvi s pogoji uporabe. Z dostopom do spletnega mesta in njegovo uporabo soglašate, da boste upoštevali pogoje uporabe in ravnali skladno z njimi. Če se ne strinjate s temi pogoji, morda ne boste mogli dostopati do gradiva na tej strani, ga uporabljati ali prenašati.

Ti pogoji se lahko spremenijo

Podjetje Syngenta si pridržuje pravico, da kadar koli posodobi ali spremeni pogoje uporabe brez vnaprejšnjega obvestila. O spremembah vas bomo obveščali z objavo posodobljene ali dopolnjene različice na tem spletnem mestu. Če uporabite to spletno stran po kakršni koli takšni spremembi, predvidevamo, da se strinjate s spremenjenimi pogoji in se k njim zavezujete. Zato vam priporočamo, da si pogoje uporabe ogledate ob vsaki uporabi spletnega mesta.

Izjava o zasebnosti

Podjetje Syngenta je predano varovanju zasebnosti posameznikov, ki uporabljajo to spletno stran. V izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na tej spletni strani, so navedene trenutne politike in postopki v zvezi z osebnimi podatki, ki jih podjetje Syngenta zbira prek te spletne strani.

Izjava o zasebnosti je del teh pogojev uporabe. Če soglašate s temi pogoji, soglašate z zbiranjem, uporabo in razkrivanjem vaših osebnih podatkov skladno s to izjavo o zasebnosti na tej strani. Prosimo vas, da nekaj minut namenite temu, da se seznanite s temi pogoji uporabe.

Uporabniška imena, gesla in varnost

Vsako uporabniško ime in geslo za to spletno stran, ki ste ju prejeli ali izbrali, je namenjeno osebni uporabi in ju ne sme uporabljati nihče drug (niti drugi zaposleni ali zastopniki vašega podjetja). Vi in vaše podjetje ste v celoti odgovorni za ohranjanje zaupnosti vašega uporabniškega imena in gesla. Poleg tega ste vi in ​​vaše podjetje v celoti odgovorni za vse dejavnosti, ki se pojavljajo na tej spletni strani z uporabo vašega uporabniškega imena in gesla, ne glede na to, ali ste te dejavnosti ali uporabo vašega gesla odobrili vi ali vaše podjetje. Strinjate se, da boste takoj obvestili podjetje Syngenta o kakršni koli nepooblaščeni uporabi vašega uporabniškega imena in gesla ali drugih kršitvah varnosti.

Posodabljanje uporabniških podatkov

Vi ali vaše podjetje morate nemudoma obvestiti podjetje Syngenta o spremembi katere koli informacije, ki ste jo navedli kot del katerega koli postopka registracije (v nadaljevanju »informacije o uporabniku«), ali če vi ali vaše podjetje ugotovite, da je kateri koli uporabniški podatek netočen ali nepopoln.

Ne glede na vašo obveznost ali obveznost vašega podjetja, da podjetju Syngenta posredujete posodobljene uporabniške podatke, ima podjetje Syngenta pravico, da se zanaša na uporabniške podatke, ki ste jih vi ali vaše podjetje zagotovili, vse dokler vi ali vaše podjetje podjetju Syngenta ne posredujete posodobljenih uporabniških informacij. Vi in vaše podjetje se strinjate tudi, da lahko podjetje Syngenta posreduje obvestila v zvezi s temi pogoji ali s to spletno stranjo po elektronski pošti z uporabo najnovejšega e-poštnega naslova, ki ste ga vi ali vaše podjetje posredovali podjetju Syngenta.

Če prenehate biti zaposleni ali pooblaščeni zastopnik vašega podjetja ali če s strani vašega podjetja ne boste več pooblaščeni za uporabo te strani, mora vaše podjetje nemudoma obvestiti podjetje Syngenta in preklicali bomo pooblastilo za uporabo te spletne strani.

Med vami in vašim podjetjem ter podjetjem Syngenta je podjetje Syngenta edino in izključno upravičeno do pravic, lastništva ter interesov nad to spletno stranjo in do nje, med drugim vključno z zasnovo, lastnostmi, funkcionalnostjo, navigacijo, vsebino ter »videzom in atmosfero« te spletne strani, kot tudi vsemi podatki, pridobljenimi prek te spletne strani, med drugim vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, ki so povezane s prej navedenim, kot so vse avtorske pravice, patenti, blagovne znamke, poslovne skrivnosti ter izkušnje in znanje.

Pravica do spremembe strani

Podjetje Syngenta si pridržuje pravico do kakršnega koli spreminjanja vsebine in funkcij spletne strani ali do omejevanja dostopa do slednje, poleg tega lahko kadar koli brez posebnega razloga in vnaprejšnjega obvestila ukine spletno stran, hkrati pa se odvezuje vseh odgovornosti do vas ali vašega podjetja za morebitne posledice tovrstnih sprememb.

Obvestilo o avtorskih pravicah in omejena licenca

Celotna vsebina spletnega mesta (v nadaljevanju »vsebina«), vključno z besedilom, fotografijami, slikami, grafičnimi vsebinami, avdio in video posnetki, je zaščitena z avtorskimi pravicami.

Podeljena vam je neizključna licenca za vsebino ob naslednjih omejitvah:

Vsebino spletne strani lahko prenašate, shranjujete, tiskate ali kopirate, če:

(1) vsebino uporabljajte za nekomercialno uporabo ali za pospeševanje poslovanja s podjetjem Syngenta;

(2) kateri koli del vsebine objavljate kateri koli drugi spletni strani ali na katerem koli mediju v podobnem kontekstu kot je kontekst, ki je predstavljen na tej spletni strani;

(3) pripišete vsebino podjetju Syngenta;

(4) na noben način ne dopolnjujete ali spreminjate katerega koli dela vsebine in ne brišete ali spreminjate kakršnih koli oznak o avtorskih pravicah ali blagovnih znamkah ter oznak o zaupnosti.

Brez vnaprejšnje pisne odobritve podjetja Syngenta je prepovedano kopirati, nalagati, tiskati, objavljati, prikazovati, izvajati, razdeljevati, oddajati, prenašati, prevajati, spreminjati, dodajati, posodabljati, združevati, skrajševati, postavljati v kontekst, objavljati povezave ali globoke povezave ali kakor koli drugače spreminjati ali prilagajati vsebino te spletne strani, razen kot je izrecno navedeno zgoraj.

Ob prenosu vsebine s spletne strani se na vas ne prenese nobena pravica, lastništvo ali delež v povezavi s preneseno vsebino, razen kot je izrecno navedeno zgoraj. Razen za omejeno, neizključno licenco, izrecno podeljeno zgoraj, si nobenega dela teh pogojev uporabe ali vsebine spletnega mesta ni mogoče razlagati kot podelitve licence ali katere koli druge pravice v okviru avtorskih pravic, pravic blagovne znamke, patenta ali drugih pravic intelektualne lastnine podjetja Syngenta ali tretje osebe.

Obvestilo o blagovnih znamkah

Vse blagovne znamke, storitvene znamke in logotipi, prikazani na tej spletni strani (v nadaljevanju »blagovne znamke«), so registrirane ali neregistrirane blagovne znamke podjetja Syngenta, njenih podružnic ali tretjih oseb, ki so podjetju Syngenta ali njegovi podružnici podelile licenco.

Brez vnaprejšnje pisne privolitve podjetja Syngenta ni dovoljeno razmnoževati, prikazovati ali drugače uporabljati katere koli blagovne znamke, razen kot je izrecno navedeno v pogojih uporabe.

Prostovoljno posredovanje informacij in gradiva

Podjetje Syngenta bo veselo vaših mnenj in povratnih informacij o spletni strani. Vse informacije in gradiva, ki jih boste podjetju Syngenta posredovali prek te spletne strani, kot so mnenja, povratne informacije, zamisli, vprašanja, načrti, podatki in podobno, bodo veljali kot nezaupni in nelastniški. Zato vas prosimo, da nam ne pošiljate nobenih informacij ali gradiv, ki nam jih ne želite izročiti, med drugim tudi nobenih zaupnih informacij in izvirnega gradiva.

Z izmenjavo korespondence in/ali gradiva s podjetjem Syngenta prek spletne strani, na podjetje Syngenta brezplačno prenesete vse pravice, lastninske pravice in deleže avtorskih pravic ter drugih pravic intelektualne lastnine do informacij in/ali gradiv, ki jih posredujete podjetju Syngenta. Podjetje Syngenta je upravičeno do uporabe vsakršnih informacij in/ali gradiv, ki jih posredujete prek spletne strani, ter vsakršnih zamisli, zasnov, znanja in izkušenj ali metod, vključenih v zadevne informacije in/ali gradiva, za vsakršen namen, med drugim tudi za razvoj, proizvodnjo in trženje izdelkov na podlagi slednjih informacij brez omejitev in kakršnega koli nadomestila.

Vendar pa podjetje Syngenta ne bo uporabljalo informacij ali gradiv, ki jih pošljete prek te strani, na način, ki bi lahko kršil veljavne zakone o varovanju zasebnosti. Podjetje Syngenta ne bo objavilo vašega imena ali kako drugače objavilo dejstva, da ste nam posredovali informacije ali gradiva, razen če: (a) pridobimo vaše dovoljenje za uporabo vašega imena; (b) vas najprej obvestimo, da bodo gradivo ali druge informacije, ki jih posredujete prek določenega dela te strani, objavljene ali kako drugače uporabljene z vašim imenom; ali (c) moramo to storiti, ker tako določa zakon.

Odgovorni ste za vso korespondenco, ki jo posredujete prek te spletne strani, tudi za njeno točnost in resničnost.

Pomnite, da vaše vloge (npr. prek obrazca za stik) za podjetje Syngenta niso pravno zavezujoče. Zato je treba račune, opomine in podobno poslati izključno na naslove, navedene v zadevnih pogodbah.

Informacije tretjih oseb

Nekatere informacije, članke in drugo gradivo, ki so na voljo na tej spletni strani, podjetju Syngenta posredujejo tretje osebe. Če je to v praksi mogoče, je treba navesti vir gradiva tretjih oseb. Tovrstno gradivo tretjih oseb je namenjeno zgolj zagotavljanju informacij in v vašo pomoč. Podjetje Syngenta ne jamči ali zagotavlja pravilnosti, ažurnosti, popolnosti ali zanesljivosti tovrstnega gradiva. Prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli uporabo informacij tretjih oseb.

Povezave na druge spletne strani podjetja Syngenta

Ta stran vsebuje hiperpovezave do drugih spletnih strani, ki jih upravljajo podjetje Syngenta ali drugi subjekti podjetja Syngenta (v nadaljevanju »druge spletne strani podjetja Syngenta«). Te druge spletne strani podjetja Syngenta so ločene in samostojne spletne strani. Vsaka spletna stran ima svoj namen. Vsako drugo spletno stran podjetja Syngenta zato urejajo lastni pogoji uporabe in lastna izjava o zasebnosti. Če dostopate do drugih spletnih strani podjetja Syngenta prek povezav na tej spletni strani, vas prosimo, da si vzamete nekaj minut in si ogledate pogoje uporabe in izjavo o zasebnosti, ki so objavljeni na vsaki spletni strani podjetja Syngenta, ki jo obiščete.

Povezave do drugih spletnih strani

Na spletni strani so objavljene povezave do spletnih strani, ki jih ne upravlja podjetje Syngenta. Tovrstne povezave so navedene zgolj informativno in služijo kot pomoč ter ne pomenijo, da podjetje Syngenta odobrava vsebino zadevnih spletnih strani tretjih oseb, prav tako ne pomenijo sodelovanja z njihovimi upravljavci. Podjetje Syngenta ne nadzira teh spletnih strani in ne odgovarja za njihovo vsebino. Do teh spletnih strani dostopate in jih uporabljate na lastno odgovornost.

Podatki o izdelku

Vsakršne informacije, ki so del te spletne strani ali so na njej navedene zgolj kot referenca, si je mogoče razlagati samo kot predstavitev podjetja Syngenta ter njegovih izdelkov in storitev. Za natančne nasvete in navodila glede naših izdelkov se obrnite neposredno na podjetje Syngenta. Osebe, ki nameravajo uporabljati izdelke za zaščito pridelka ali izdelke za semena, morajo prebrati in upoštevati etikete na izdelku ter izpolnjevati vse veljavne zakone in predpise glede njihove uporabe. Pred uporabo vsakršnega izdelka za zaščito pridelka preverite, ali je ta v vaši državi registriran.

Razpoložljivost

Zaradi različnih zakonov in predpisov držav po svetu so nekateri izdelki, programi in storitve na voljo samo v nekaterih državah. Spletna stran lahko vsebuje reference ali sklice na izdelke, programe in storitve podjetja Syngenta, ki morda niso na voljo v vaši državi. Tovrstne reference ne pomenijo, da namerava podjetje Syngenta začeti s prodajo tovrstnih izdelkov, programov ali storitev v vaši državi. Za dodatna pojasnila o izdelkih, programih in storitvah se obrnite na lokalnega prodajnega zastopnika podjetja Syngenta ali pa neposredno na matično družbo.

Stik z nami

Funkcija »stik z nami« na nekaterih spletnih straneh podjetja Syngenta vam omogoča pošiljanje povezanih vprašanj našim strokovnjakom prek spleta. Tovrstno funkcijo zagotavljamo za namene vaše informiranosti in praktičnosti. Uporabnost našega odziva na vaše vprašanje je odvisna od popolnosti in točnosti informacij, na katerih temelji, in drugih dejavnikov, ki so zunaj našega nadzora, kot so vreme. Za vrednotenje vrednosti in uporabnosti našega odziva ste odgovorni izključno vi in vaše podjetje.

Nekatere spletne strani podjetja Syngenta bodo objavljale reprezentativna vprašanja in odgovore, za katere menimo, da bi lahko bila zanimiva za druge registrirane uporabnike. V svoje vprašanje ne vključujte zaupnih in lastniških podatkov in podatkov, na podlagi katerih bi vas bilo mogoče identificirati. Pridržujemo si pravico do urejanja vprašanj zaradi jasnosti ali dolžine. Prosimo, oglejte si poglavje teh pogojev, ki obravnava predložitve informacij in gradiva s strani uporabnikov, preden nam pošljete kakršne koli informacije.

Vsebina spletnega mesta ne predstavlja ponudbe ali povabila k naložbi

Informacij na spletni strani si ni mogoče in dovoljeno razlagati kot ponudbe ali vabila k naložbi ali drugemu poslovanju z deleži ali vrednostnimi papirji podjetja Syngenta. Spletna stran ne predstavlja tovrstnih ponudb in vabil. Cene vrednostnih papirjev ali dobiček od slednjih lahko kadar koli naraste ali pade, morebitni vlagatelji pa morajo upoštevati, da njihovo preteklo gibanje ni zagotovilo za prihodnjo uspešnost. Morebitni vlagatelji naj se posvetujejo z neodvisnim finančnim svetovalcem, preden sprejmejo kakršno koli naložbeno odločitev.

Izjave o prihodnosti

Na spletni strani so lahko objavljene izjave o prihodnosti, npr. izjave, ki ne predstavljajo zgodovinskih dejstev, kot so izjave o prepričanjih in pričakovanjih podjetja. Te izjave, ki jih je mogoče identificirati na podlagi izrazov, kot so »pričakujemo«, »bi«, »bomo«, »morebiti«, »načrti«, »obeti«, »ocenjeno«, »ciljati«, »na poti« in podobnih izrazov, temeljijo na trenutnih načrtih, ocenah in projekcijah, glede katerih podjetje Syngenta nikakor ni odgovorno in na katere se vi in vaše podjetje ne bi smeli slepo zanašati. Tovrstne izjave vključujejo tveganja in negotovosti, na mnoge od katerih podjetje Syngenta ne more vplivati. Izjave o prihodnosti se nanašajo samo na datum njihove objave in podjetje Syngenta ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo posodobitev v luči novih informacij ali prihodnjih dogodkov.

Zavrnitev odgovornosti

Spletna stran je na voljo po načelu »takšna kot je« ali »kot je na voljo« brez vsakršnih jamstev. Subjekti podjetja Syngenta ter njihovi ponudniki storitev in dajalci licenc v največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, zavračajo vsakršno jamstvo, tako izrecno, kot tudi implicitno, zakonsko in drugo. Subjekti podjetja Syngenta in njihovi ponudniki storitev ter dajalci licenc brez omejitve zgoraj navedenega in v največji možni meri, ki jo dopušča zakonodaja, s tem zavračajo (a) vsakršno jamstvo o primernosti za prodajo, primernosti za določen namen, lastništvu in nekršitvah v zvezi s to spletno stranjo in njeno vsebino ter izdelkih in storitvah, ki so opisani na tej spletni strani ali dostopni prek nje; (b) jamstva v zvezi z zamudami, prekinitvami, napakami ali opustitvami pri delovanju te spletne strani ali katerega koli dela te strani; (c) jamstva v zvezi z zagotavljanjem te strani ali njeno razpoložljivostjo ob določenem času in na določeni lokaciji; (d) jamstva v zvezi z varnostjo te strani ali da je vsebina te spletne strani brez virusov, črvov in drugih kod, ki bi lahko imele okuževalne ali uničujoče lastnosti; (e) jamstva v zvezi z uporabo, veljavnostjo, točnostjo, ažurnostjo, popolnostjo, primernostjo, zanesljivostjo ali rezultati uporabe te strani, vključno z vsebino, nalepkami izdelkov, izdelki ali storitvami, ki so na voljo na tej spletni strani; in (f) jamstva v zvezi s spletnimi stranmi, s katerimi je ta spletna stran povezana.

Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo zavračanja določenih jamstev ali omejitev trajanja implicitnega jamstva, zato katere ali pa vse izmed zgornjih omejitev morda ne veljajo za vas in/ali vaše podjetje.

Omejitev odgovornosti

Vi in vaše podjetje uporabljate to spletno stran, njeno vsebino, vključno z etiketami izdelkov in vsemi izdelki, programi in storitvami, izključno na vašo lastno odgovornost in odgovornost vašega podjetja. Subjekti podjetja Syngenta ali njihovi ponudniki storitev in dajalci licenc, vključno z njihovimi direktorji, predstavniki, zaposlenimi ali zastopniki, ne odgovarjajo za morebitne izgube ali škodo, ki izhajajo iz vašega dostopa ali dostopa vašega podjetja do te spletne strani in njene vsebine, vključno z etiketami izdelkov ali vsemi izdelki, programi ali storitvami, ki so na voljo na tej spletni strani, ali ki izhajajo iz zanašanja na kakršne koli informacije, posredovane prek te strani. Subjekti podjetja Syngenta ter njihovi ponudniki storitev in dajalci licenc brez omejitve zgoraj navedenega niso odgovorni za morebitne napake ali opustitve vsebine; to velja zlasti za vse informacije o izdelkih, programih in storitvah, ki jih zagotavljajo subjekti podjetja Syngenta. To je izčrpna omejitev odgovornosti, ki velja za vse izgube in škodo kakršne koli vrste, bodisi neposredno bodisi posredno, splošno, posebno, naključno, posledično, eksemplarično ali drugo, kamor brez omejitve spada tudi prekinitev poslovanja, izguba ali poškodba podatkov ali dobrega imena ter izguba prihodka ali dobička.

Ta omejitev odgovornosti velja v največjem obsegu, ki ga dopušča veljavna zakonodaja, ne glede na to, ali domnevna odgovornost temelji na pogodbi, malomarnosti, kršitvi, strogi odgovornosti ali kateri koli drugi osnovi, in tudi če je bil pooblaščeni zastopnik katerega koli od subjektov podjetja Syngenta obveščen o možnosti takšne škode ter ne glede na učinkovitost drugih pravnih sredstev.

Vi in vaše podjetje priznavate in se strinjate, da podjetje Syngenta ne bi moralo ponuditi te strani in njene vsebine brezplačno, če njegova odgovornost ne bi bila omejena, kot je navedeno zgoraj.

Če je katera koli od teh omejitev odgovornosti iz katerega koli razloga neveljavna ali neizvedljiva, skupna odgovornost subjektov podjetja Syngenta in njegovih ponudnikov storitev ter dajalcev licence v takšnih okoliščinah za obveznosti, ki bi sicer bile omejene, ne sme presegati sto (100,00) dolarjev (ali enakovredne vrednosti v lokalni valuti).

Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejevanja določenih odškodnin, zato nekatere ali vse izmed teh omejitev odgovornosti morda ne veljajo za vas in/ali vaše podjetje in imate vi in​/ali vaše podjetje morda dodatne pravice.

Veljavna zakonodaja in sodna pristojnost

Te pogoji valjajo in jih ureja, slovenska zakonodaja ter se tolmačijo skladno z njo, ne glede na načela kolizijskega prava. Za vse zahtevke v zvezi s temi pogoji je pristojno izključno sodišče v Ljubljani.

Odpoved pravicam

Če kdaj nismo zmožni zahtevati izvajanja katere koli določbe teh pogojev ali uveljavljati pravic, predvidenih v tem dokumentu, to ne pomeni, da se odpovedujemo takšni določbi ali takšni pravici. Vse odpovedi pravicam morajo biti v pisni obliki in podpisane s strani zavezane stranke. Če pisna odpoved ne vsebuje izrecne izjave o nasprotnem, nobena odpoved podjetja Syngenta pravicam v primeru kršitve katere koli odločbe teh pogojev ne velja za odpoved v primeru kakršnih koli nadaljnjih ali prihodnjih kršitev te odločbe, odpoved same odločbe ali odpoved kateri koli pravici, predpisani s temi pogoji.

Neodvisnost določil

Če pristojno sodišče oceni, da je katera koli določba teh pogojev v nasprotju z zakonom, se ta določba spremeni in razlaga tako, da se v največji možni meri, ki jo dopušča zakonodaja, dosežejo cilji prvotne določbe, preostale določbe teh pogojev pa ostanejo v celoti veljavne.

Celovit sporazum

Ti pogoji predstavljajo celovit sporazum med vami in vašim podjetjem ter podjetjem Syngenta v zvezi z vašim dostopom ali dostopom vašega podjetja do te spletne strani in njeno uporabo. Teh pogojev ni dovoljeno spreminjati, razen kot je izrecno določeno v nadaljevanju.

Datum revizije

Zadnja sprememba teh pogojev uporabe je bila izvedena 25. maja 2018.