Osebna izkaznica

Osnovni podatki 
Polno ime in sedež podjetja:

 
SYNGENTA AGRO d.o.o.
Kržičeva ulica 3
SI – 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 436 12 03 
Telefaks: (01) 436 12 14
Elektronska pošta: nasveti.silj@syngenta.com
Povezava: www.syngenta.si
 
BIC banke: BACXSI22
IBAN: SI56 2900 0005 5355 235
Št.računa: 56 2900 0005 5355 235
Matična št.: 5524032000 

Registrirana pri: 
Okrožnem sodišču v Ljubljani št.reg.vl. SRG 94/09314

Znesek osnovnega kapitala: 949.716,00 €
Matična številka: 5524032000
Davčna št.: 86235036
Identifikacijska številka zavezanca za DDV:SI86235036