Share page with AddThis

Spletna stran za kmetijske strokovnjake

POWERCELL™

Koruza
04.02.2019

Moderna genetika za najboljše rezultate. Nova generacija hibridov družbe Syngenta, ki zagotavlja več mleka iz osnovne krme zaradi:

ARTESIAN™

Koruza
04.02.2019

ARTESIAN™ hibridi zagotavljajo pridelek v vseh situacijah: v optimalnih razmerah dajejo superiorne rezultate znotraj svojega zrelostnega razreda, v stresnih razmerah (omejena ra...

Superior tretiranje

Koruza
03.02.2019

Koruzno seme je od setve naprej izpostavljeno številnim škodljivim organizmom, največjo škodo lahko povzročijo talni škodljivci. Zato je nujno seme in mlade rastlinice ustrezno...

Družba Syngenta vam zagotavlja, celovit program za visoke in zanesljive pridelke koruze vrhunske kakovosti. Sodobne hibride, preverjeno varstvo in strokovne nasvete – vse pod eno streho.  S sezono 2019 uvajamo na slovenske njive družino ARTESIANTM hibridov koruze - elitne hibride, za katere je značilna najvišja raven učinkovite izrabe razpoložljive vode.

Nenehno si prizadevamo pri iskanju novih tehnoloških rešitev, ki bodo jutri zagotavljale boljše pridelke in višje prihodke našim uporabnikom ter varno okolje za vse nas.

Elitna ARTESIAN genetika. Odlična izbira tako za stresna območja, kakor tudi za dobre razmere.

Nadstandardna toleranca na vse vrste fuzarioz (pridelek brez mikotoksinov).Tudi za pozne žetve.

nov Syngentin hibrid, odločil sem se za poskusno pridelavo in bil zelo pozitivno presenečen: zdrav storž, v celoti izpopolnjen do vrha (kljub neugodni letini), lepo rdeče obarvano zrnje.

Zelo stabilni pridelki v različnih razmerah in visoka toleranten na stres.Odlično sproščanje vlage v času zorenja.

Naši izdelki kmetovalcem omogočajo, da na obstoječih kmetijskih površinah pridelajo več, zmanjšajo izgube zaradi škodljivcev, bolezni in plevelov.

Z vse večjimi naložbami v raziskovalno in razvojno dejavnost se na trgu pojavlja tudi vse več novih tehnologij, ki črpajo iz Syngentine svetovne zbirke zarodnega materiala ter obsežnega znanja. Vse to nam omogoča uspešno soočanje z naraščajočim povpraševanjem po hrani ter razvoj lastnosti, ki jih želijo poljedelci, trgovci in stranke kot na primer hrano z izboljšano hranilno vrednostjo.

Nadstandardna kakovost silaže. Za mlinsko industrijo. Za prašičerejo in perutninarstvo...

Visoke, čvrste, močno olistane rastline z izrazitim “stay green” efektom. Odlična...

Izboljšana prebavljivost silaže zaradi POWERCELLTM tehnologije. Visok delež energije v...

Izjemno ugodno razmerje visok pridelek: nizka vlaga ob spravilu. Stabilen in zanesljiv...

Vrednostni kuponi

V letu 2018 uvajamo določene spremembe pri kuponih in uvajamo dogovore za "zlate" člane OptiTech kluba. Vsi člani Kluba OptiTech boste vrednostne kupone prejeli v sklopu direktne pošte, ki bo med sezono dostavljena na vaš naslov. Kupone lahko vnovčite na vseh maloprodajnih mestih, s katerimi ima Syngenta Agro d. o. o. podpisan dogovor o sodelovanju za leto 2018.