Spletna stran za kmetijske strokovnjake

Dognojevanje ječmena

Žita
16.02.2018

V spomladanskem času je zaželeno čim zgodnejše dognojevanje z manjšo količino dušika, da zagotovimo dovolj hranil za tvorbo vsaj 4-6 močnih poganjkov na rastlino.

Superior tretiranje

Koruza
18.01.2018

Koruzno seme je od setve naprej izpostavljeno številnim škodljivim organizmom, največjo škodo lahko povzročijo talni škodljivci. Zato je nujno seme in mlade rastlinice ustrezno...

Varstvo pred talnimi škodljivci

Koruza
23.01.2018

Force 1,5 G je insekticid v granulirani obliki, namenjen za zatiranje širokega spektra talnih škodljivcev,kot so strune, koruzni hrošč, ogrci itd... Namenjen je za uporabo na po...

Izbor hibridov
Seme podjetja Syngenta se uvršča v sam vrh svetovne ponudbe, tako po kakovosti kakor tudi po rezultatih, ki jih naša genetika nudi. Selekcionirano je s pomočjo modernih žlahtniteljskih metod ter prilagojeno, specifičnim rastnim razmeram z namenom doseči čim večje in kakovostnejše pridelke, ki bodo pridelovalcem prinašali dobiček in zadovoljstvo. Letos prvič uvajamo kar 2 nova koruzna hibrida: SY Photon in SY Zephir. Oba hibrida sta v poskusih pokazali, svoje izjemne lastnosti in skupaj z že uveljavljenimi predstavljata dejansko širok izbor za vse namene rabe.

SY Zephir je nov kombiniran hibrid za pridelavo zrnja ali silaže.

SY Zephir

NOV hibrid z visoko toleranco na bolezni storža zagotavlja žetev izjemno zdravih...

SY Senko je zobanka, ki je primerna za siliranje zrnja ali cele rastline. Hibrid ima rekordno kopičenje energije in izjemni pridelek.

SY Senko

Zobanka, ki jo priporočamo za siliranje zrnja ali cele rastline. Silaža ima izbolšano...

SY Photon je nov hibrid z visokim potencialom pridelka. Prilagodljiv različnim rastnim razmeram.

SY Photon

NOV hibrid z visokim potencialom pridelka. Stabilen in zanesljiv je tudi v stresnih...

SY Fanatic je Syngentin nadstandardni hibrid, ki je primeren tudi za pozne setve po strnišču.

SY Fanatic

Poltrdinka z izjemno kakovostjo pridelanega zrnja. SY fanatic je hibrid, ki je...