Share page with AddThis

Spletna stran za kmetijske strokovnjake

Zakaj Boxer + Bizon ?

Žita
03.09.2019

BOXER in BIZON kombinacija zagotavlja odlično delovanje na vačino najpomembnejših travnih in enoletnih širokolistnih plevelov. Oba pripravka sta dovoljena tudi v KOPOP_u na VVO...

Žita
04.09.2019

Samo zgodaj odstranjena konkurenca plevelov omogoča nemoteno razraščanje in razvoj žit ter ne ogroža pridelka.

Sorte pšenice
Naše podjetje že vrsto let ponuja pester nabor sort pšenic in ječmena, katera so pokazala vrhunske rezultate. S številni poskusi in demonstracijami poskušamo proizvajalcem pokazati, da za doseganje vrhunskih pridelkov poleg odličnih sort, potrebujemo tudi pravočasno in pravilno izvedbo vseh agrotehničnih ukrepov, kot so varstvo pred boleznimi in škodljivci ter gnojenje oz. dognojevanje ... S svojim znanjem in izkušnjami bomo tudi v prihodnje poskušali našim pridelovalcem omogočiti doseganje količinsko in tudi kakovostno najvišjih pridelkov.

Visoki in stabilni pridelki tudi v stresnih razmerah.

Srednje zgodnja resnica, visoki in stabilni pridelki tudi v stresnih razmerah. Slama...

Nova moč za zdrav, kakovosten, maksimalen pridelek.

Srednje zgodnja resnica, ki ima izjemen potencial za visok pridelek. Slama srednje...

Srednje zgodnja golica, ki ima zanesljivi in visoki pridelki. Slama je srednje visoke...

Srednje zgodnja resnica, dober potencial pridelka, slama nižje rasti, visoke tolerance...

Skupni pridelek energije in surovih beljakovin na enoto površine je pri Hyvidu bistveno večji kot pri konvencionalnih sortah, zato Hyvido zagotavlja odlično osnovo krmnega obroka za vaše živali.

Setev in jesenska oskrba

Hibridni ječmen Hyvido prinaša visoko fleksibilnost, kar se časa setve tiče. Dobro...

Hyvido je na pogled zelo atraktivnega videza, z izjemno razvitimi, robustnimi rastlinami, zaradi česar se njegove prednosti še posebej izražajo v težjih pridelovalnih razmerah, kot sta suša, slabši tip tal in druge oblike stresa.

Nov standard

NOVA inovativna tehnologija, ki postaja NOV standard. Z uvajanjem hibridov ječmena, ki...

Hyvido® je tehnološko napreden večvrstni hibridni ječmen,

Dokazano na slovenskih njivah

Hyvido® je tehnološko napreden večvrstni hibridni ječmen, preverjen in dokazan na...

Aktualni proizvodi
Začnite svojo pot do maksimalnih pridelkov že jeseni!

Za intenzivne pridelovalce, ki želijo visok in stabilen pridelek v vseh pridelovalnih...

Uporablja se v ozimnih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala) za jesensko zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in navadnega srakoperca (Apera spicaventi) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 100-400 L/ha. Pšenico, ječmen in tritikalo se tretira od razv

Uporablja se v ozimnih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala) za jesensko zatiranje...

Aktivna snov deluje na plevele v fazi kaljenja tako, da preide v rastlino preko...

Pristopna izjava

Član OTK lahko postane tisti, ki ustrezno izpolni »Pristopno izjavo«, ki jo preda...

Varstvo poljščin pred boleznimi in škodljivci.

Publikacije

Imamo ekipo vrhunsko izobraženih in usposobljenih strokovnjakov, ki lahko vedno nudijo...

Vrednostni kuponi

 Vsi člani Kluba OptiTech ste vrednostne kupone prejeli po pošti, ki je bila dostavljena na vaš naslov. Kupone lahko vnovčite na vseh maloprodajnih mestih, s katerimi ima Syngenta Agro d. o. o. podpisan dogovor o sodelovanju za leto 2019. V primeru, da kuponov niste prejeli in za leto 2019 niste slenili dogovora se za kupone obrnite na naše prodajne svetovalce.