Share page with AddThis

Spletna stran za kmetijske strokovnjake

AgroAlarm

Žita
11.02.2020

Da bi v čim večji meri izkoristili potencial pridelka in pozitivne agronomske lastnosti, ki jih prinaša HYVIDO®, je priporočljivo slediti priporočeni tehnologiji.

Hibridi 2020

Koruza
06.02.2020

Uspešnost pridelave koruze je v veliki meri odvisna od dobrega začtka, kjer klujčno mesto pripada izbiri pravega semena. S številnimi poskusi in zadovoljstvom naših kupcev že vr...

Ker so naše kmetijske površine omejene, lahko tako samo s pravilno izbiro sort in ustrezno tehnologijo pridelave vplivamo na ugodnejši položaj. Ravno to dvoje lahko bistveno poveča našo konkurenčnost oziroma omili naše pomanjkljivosti. 

V letošnjem letu prvič uvajamo kar 3 nove koruzne hibride: SY SCORPIUS, SY OCTEON in SY ATOMIC. Našteti hibridi so v poskusih pokazali svoje izjemne lastnosti in skupaj z že uveljavljenimi predstavljajo dejansko širok izbor za vse namene rabe.

 

Izboljšana prebavljivost silaže zaradi POWERCELL tehnologije.

SY Octeon

Prvenstveno namenjen pridelavi z namenom siliranja cele rastline.Visok delež energije...

Hibrid za nadstandardne pridelke tudi v sušnejših območjih. Visoka, čvrsta rastlina z robusnim

SY Atomic

Hibrid za nadstandardne pridelke tudi v sušnejših območjih. Visoka, čvrsta rastlina z...

Visoki in stabilni pridelki v različnih vremenskih in talnih razmerah.Primeren tako za zgodnje kakor tudi za pozne setve.

SY Scorpius

Visoki in stabilni pridelki v različnih vremenskih in talnih razmerah. Nadstandardna...

ARTESIAN

S skrbno odbiro genotipov in sistematičnim preizkušanjem v številnih poljskih poskusih je družba Syngenta razvila izredno prilagodljive hibride, ki razpoložljivo vodo učinkovito pretvorijo v višji pridelek. ARTESIAN® hibridi so odgovor na iskanje rešitev, ki v čim večji meri zmanjšujejo negativne posledice stresa v pridelavi koruze.

Strokovnjaki družbe Syngenta so z „Gene Blueprinting™ procesom“ odkrili gene, ki so v rastlini odgovorni za zaščito le-te v primeru stresa in ji pomagajo razpoložljivo vodo učinkoviteje izkoristiti. Za ARTESIAN® hibride so bili odbrani samo najboljši geni z namenom v stresnih razmerah izboljšati vnos vode in hranil v rastlino ter vzdrževati njeno normalno rast in razvoj čim dlje časa.

ARTESIAN® hibridi zagotavljajo učinkovitejšo gospodarjenje rastlin z vodo, s tem pa superiorno pretvorbo razpoložljive vode v višji pridelek.

Moderna genetika za najboljše rezultate.

Specialna generacija hibridov družbe Syngenta, ki zagotavlja več mleka iz osnovne krme zaradi:

superiorne prebavljivosti celičnih sten,
• zmanjšane olesenitve rastlinskih stebel, kar povečuje možnost prilagajanja časa siliranja,
• višje koncentracije energije v rastlinah,
• višje vsebnosti sladkorjev, kar povečuje konzumacijo krme.

Ker je taka krma izredno primerna za prežvekovalce, zmanjšuje tveganje pojava acidoz v vampu in zagotavlja boljše zdravstveno stanje živali.

POWERCELL®je blagovna znamka, ki označuje hibride koruze, namenjene pridelavi nadstandardno kakovostne silaže.

Boljša prebavljivost, več energije, več mleka.

Aktualni proizvodi za varstvo rastlin

Force 1,5 G

Ne sistemični insekticid v obliki granul, ki ga ob pomoči posebnih depozitorjev uporabljamo v času setve za zatiranje talnih škodljivcev. Vsebuje aktivno snov teflutrin, ki spada v skupino sintetičnih piretroidov in je edina aktivna snov te skupine, ki jo uporabljamo za zatiranje talnih škodljivcev. Force 1,5 G deluje hlapno, kontaktno in želodčno na širok spekter škodljivcev. Predvsem hlapno - parno ter repelentno delovanje mu zagotavljata učinkovitost na škodljivce, ki delajo škodo na podzemnih in prizemnih delih rastlin. Zagotavlja dolgotrajno zaščito in je popolnoma selektiven do rastlin, zato je več kot primeren za zaščito semena in mladih rastlin pred talnimi škodljivci.

Varstvo rastlin in hibridi koruze v besedi in sliki

Da bi Vam olajšali vsakodnevne odločitve in pripomogli k

Varstvo poljščin

Za vse pridelovalce, ki v tehnologiji pridelave pšenice želite nekaj več, smo...

Naša priporočila temeljijo na obsežnih raziskavah, dobri kmetijski praksi ter znanju in razumevanju rastlin. Priporočila, navedena v tej brošuri, so rezultat testiranj,

Izbor koruznih hibridov

Koruza je najbolj zastopana kultura na naših poljih. Kljub temu, da ekonomika...

Vrednostni kuponi

Vsi člani Kluba OptiTech ste vrednostne kupone prejeli v brošurah, ki jih najdete v vaši maloprodajni trgovini. Kupone lahko vnovčite na vseh maloprodajnih mestih, s katerimi ima Syngenta Agro d. o. o. podpisan dogovor o sodelovanju za leto 2020. V primeru, da kuponov niste prejeli in za leto 2020 in niste sklenili dogovora se za celoletni popust zvestobe se obrnite na naše prodajne svetovalce. Kupon ugodnosti ni veljaven, če na njemu ni izpisana številka člana, če so na njemu podatki prečrtani ali popravljeni.