Rje

Žita
S svojim širokim spektrom delovanja in odličnim dopolnjevanjem dveh aktivnih snovi Elatus Era zagotavlja najvišjo učinkovitost in nadstandardno dobre rezultate tako na posevkih pšenic kot tudi na posevkih ječmena, rži, tritikale, pire in ovsa.

Puccinia spp.

Rja je obligatni parazit z zapletenim razvojnim krogom. Rje okužujejo različne gostiteljske rastline, kot so: pšenica, oves, rž in tritikala. Okužijo predvsem listje in bili. Zaradi okužb se močno poveča transpiracija (tudi do stokrat), kar povzroča prezgodnje sušenje, še posebno v sušnih razmerah. Ker je uničen tudi znaten del listne površine, se zmanjša tudi asimilacija. Bolezen se na polju pojavi ali samo na nekaj rastlinah ali pa zajame večji del posevka. Pogosto se najprej pojavi na bolj vlažnih delih njiv (ob gozdu ali tam, kjer je posevek bolj gost). Do okužb lahko pride že v jeseni ali zgodaj spomladi, največkrat pa se znamenja pojavijo med kolenčenjem na zgornjih listih. Intenzivna transpiracija in zmanjšana asimilacija sta glavna razloga za velika zmanjšanja pridelkov, ki jih lahko povzročajo rje. Optimalna temperatura za razvoj bolezni je med 7 in 15 °C, razvoj pospešuje visoka zračna vlaga.  Pri temperaturah nad 20 do 25 °C se razvoj bolezni upočasni, pri 32 °C uredospore odmrejo.


Varstvo:
Bolezen zatiramo preventivno oz. takoj, ko opazimo prva znamenja bolezni. Potrebno je redno pregledovanje posevkov. Ob intenzivnejših napadih je po potrebi škropljenje treba ponoviti. Za varstvo pred rjami uporabimo kombinacije AMISTAR® Era Pack  ali AMISTAR® & TERN®. Odličen izbor je pripravek ELATUS® Era, ki zagotavlja tako preventivno kot tudi kurativno varstvo proti vsem vrstam rji. S svojim širokim spektrom delovanja in odličnim dopolnjevanjem dveh aktivnih snovi ELATUS® Era zagotavlja najvišjo učinkovitost in nadstandardno dobre, rezultate tako na posevkih pšenic kot tudi na posevkih ječmena, rži, tritikale, pire in ovsa.