NOVI IZZIVI ZAHTEVAJO NOVE PRISTOPE

Quanitis | Syngenta | Slovenija

Biostimulator naravnega rastlinskega izvora, ki izboljša metabolizem rastlin, povečuje njhovo tolerantnost in zmanjšuje izgubo pridelka zaradi abiotskih stresnih razmer, predvsem suše.

PREDNOSTI

QUANTIS podpira delovanje rastlin in zmanjšuje škodljive ucinke abiotskih stresnih dejavnikov. Rastlinam zagotovi potrebno energijo in hranila, pomembna za fotosintezo in biosintezo beljakovin ter signalizacijo stresa ter osmoprotektorje, ki šcitijo celice pred oksidativnim in osmotskim stresom.

izbolšuje
fotosintetsko aktivnost 

QUANTIS uporabljamo preventivno, še preden se pojavijo stresne razmere za rastline. Prinaša hranila, organske spojine in proste aminokisline, ki jih rastline zlahka uporabijo za izboljšanje fizioloških aktivnosti in ohranjanje vitalnosti med toplotnim stresom.

ohranja vitalnost rastlin
med toplotnim stresom 

QUANTIS pomaga ohraniti pridelek in njegovo kakovost v stresnih razmerah ter podpira aktivnost rastlin v normalnih okolišcinah.

spodbuja sintezo pridelka
in kakovost 

Pogosto zastavljena vprašanja

organski ogljik (12,75 %)
aminokisline (1,8 %)
kalij (8,05 %), kalcij (0,75 %)
organski dušik (0,6 %)

Formuliran je v obliki goste tekočine, temnorjave barve, popolnoma topne v vodi.

QUANTIS je proizvod naravnega izvora, stranski produkt pri fermenraciji melase in kvasa, ki vsebuje organski ogljik, amino kisline in hranila: organski ogljik (12,75 %), %), aminokisline (1,8 %), kalij (8,05 %), kalcij (0,75 %), organski dušik (0,6 %) in številne mikroelemente v sledovih. Formuliran je v obliki goste tekocine, temnorjave barve, popolnoma topne v vodi.
POSEVEK ČAS ŠT. APLIKACIJ  ENKRATNI ODMEREK
krompir od začetka tvorjenja gomoljev
do začetka rumenjenja listov
1-3 2,0 l/ha
žita od razvojne faze, ko je prvo kolence
vsaj 1 cm nad mestom razraščanja,
do sredine klasenja (BBCH 31-55)
1-2 2,0 l/ha
koruza od razvojne faze dveh listov
do začetka cvetenja (BBCH 12-55)
1-2 2,0 l/ha
soja BBCH 18 -55 1-2 2,0 l/ha
oljna ogrščica od razvojne faze, ko je četrti list razgrnjen,
do začetka cvetenja (BBCH 14-55)
1-2 2,0 l/ha
sončnice BBCH 12-65 1-2 3,0 l/ha
jagode do 10 nanosov vsakih 10 dni 1-10 0,2 l/ha

Uporaba je okolju prijazna, varna in ekološko združljiva, zato je tretirane pridelke mogoče pobrati hitro po tretiranju in mejne vrednosti ostankov niso potrebne. Karenca ni potrebna. Če se meša s fitofarmacevtskimi sredstvi, je potrebno upoštevati karenco, navedeno za ta sredstva. Kompatibilnost z večino fitofarmacevtskih sredstev, ki se uporabljajo v zgoraj navedenih rastlinah.

Glede na naše izkušnje, so priporočila za uporabo prikazana v spodnjih shemah.

Kako Quantis krepi rastline ?

play_circle
Učinkovitost, ki ji lahko zaupate
play_circle
Quantis
play_circle
Krepitev rastlin
chevron_left
chevron_right