Sredstva za krepitev rastlin

Novi izzivi zahtevajo nove pristope

Kot Syngenta že desetletja tesno sodelujemo s pridelovalci. Naša pionirska znanstvena dognanja in rešitve jim pomagajo k doseganju najboljših rezultatov pridelave. V vsem tem času smo se skupaj spopadali z različnimi vrstami stresa, od plevelov do škodljivcev in bolezni. Z znanjem in našimi proizvodi smo kmetovalcem pomagali varovati pridelke in jim omogočiti, da uresničijo biološke potenciale.

Dandanes kmetijstvo potrebuje bolj trajnostne načine pridelave. To je tudi eden glavnih ciljev EU kmetijske politike v prihodnje. Klimatske spremembe in negativni učinki ekstremnih vremenskih dogajanj, ki so vse bolj pogosti, ter vse ostrejše zahteve potrošnikov po zmanjšanju uporabe mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin nas silijo v spremembo pridelovalnih praks.
:
Syngenta Biologicals koncept odpira bogate možnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja rastlin in tal. Gre za trajnostne pristope k varstvu in krepitvi rastlin s pomočjo sredstev naravnega izvora. Syngenta Biologicals ima znanstveno utemeljene inovacije in rešitve, ki pridelovalcem ponujajo večjo izbiro in prilagodljivost. Biološka sredstva delimo na dve ključni skupini: biološka sredstva za varstvo rastlin in biostimulatorje.

play_circle
Krepitev rastlin

KAJ SO BIOSTIMULATORJI ?

Biostimulatorji so sredstva naravnega izvora, ki spodbujajo naravne procese v rastlinah in v njihovem okolju. Apliciramo jih na seme, rastline ali tla z namenom krepitve splošnega zdravja rastlin in izboljšanja njihove sposobnosti za obvladovanje stresa.

Rastline, ki so v boljši kondiciji, se tudi bolj uspešno ubranijo različnih bolezni in škodljivcev. Biostimulatorji prispevajo k stabilnejšim pridelkom in njihovi kakovosti ter pridelovalcem pomagajo pri obvladovanju učinkov podnebnih sprememb.

ZAKAJ BIOSTIMULATORJI ?

Različni abiotskii dejavniki povzročajo številne težave v rastlinski pridelavi, zmanjšujejo količino in kakovost pridelkov ter ogrožajo ekonomsko stabilnost kmetij in kmetijskih podjetij.

V družbi Syngenta smo te dejavnike prepoznali kot vse večjo grožnjo pridelovalcem in zato našo strategijo usmerili tudi na področje biostimulatorjev. S ciljem povečanja tolerance na abiotski stres, izboljšanja kakovostnih lastnosti pridelkov, spodbujanja življenja v tleh ter spodbujanja absorbcije hranil. 

Obstajajo  nekatere vrste stresa, za katere je veljalo, da so nerešljivi. Usmerjamo pozornost tudi na strese, ki jih povzroča vreme. Syngenta razvija proizvode in rešitve, ki bodo rastlinam pomagali prebroditi ključne dejavnike stresa.

Ustrezen biostimulator lahko okrepi prilagodljivost posevka. Ohranja vitalnost rastlin, ki ostajajo dlje casa aktivne. Zagotovi potrebno energijo in hranila, pomembna za fotosintezo in biosintezo pridelka. Blaženje tovrstnih oblik stresa zmanjšuje izgubo pridelka in ohranja njegovo kakovost.

Klimatski dejavniki

Mraz, suša, vročina, močni vetrovi, toča, neurja, ... so vse bolj pogosti.
:
Rastline, ki so dlje časa izpostavljene tovrstnim neugodnim razmeram, se odzovejo z motnjami v razvoju, zaostajanjem v rasti ter padcem ali celo propadom pridelka.
:
Ustrezen biostimulator lahko okrepi prilagodljivost posevka. Ohranja vitalnost rastlin, ki ostajajo dlje časa aktivne. Zagotovi potrebno energijo in hranila, pomembna za fotosintezo in biosintezo pridelka. Blaženje tovrstnih oblik stresa zmanjšuje izgubo pridelka in ohranja njegovo kakovost.

Ustrezen biostimulator lahko okrepi razlicne biološke procese v rastlinah, pomaga ohranjati asimilacijske in presnovne funkcije rastlin ter s tem pripomore k stabilizaciji ravni kakovosti in ohranjanju tržne vrednosti pridelka.

Kakovost pridelka

Zaostajanje v razvoju, slabša preskrbljenost z vodo in hranili, upočasnjeni ali celo popolnoma zaustavljeni biološki procesi v rastlini vodijo do motenj v biosintezi pridelka in njegovih kakovostnih komponent.
:
Ustrezen biostimulator lahko okrepi različne biološke procese v rastlinah, pomaga ohranjati asimilacijske in presnovne funkcije rastlin ter s tem pripomore k stabilizaciji ravni kakovosti in ohranjanju tržne vrednosti pridelka.

Ustrezen biostimulator lahko okrepi življenje v tleh, pripomore k stabilizaciji talnih agregatov in izboljšanju fizikalno-kemijskih lastnosti ter tako dolgorocno izboljša kakovost in dviguje proizvodni potencial tal ter zavira razvoj škodljivih patogenov v tleh.

Stanje tal

Premočena ali presušena tla, neugoden pH tal, težke kovine, degradacija tal kot posledica preintenzivne kmetijske rabe,... so dejavniki, ki slabijo tla, s tem pa omejujejo razvoj in rast rastlin ter krčijo potencial posevkov.
:
Ustrezen biostimulator lahko okrepi življenje v tleh, pripomore k stabilizaciji talnih agregatov in izboljšanju fizikalno-kemijskih lastnosti ter tako dolgoročno izboljša kakovost in dviguje proizvodni potencial tal ter zavira razvoj škodljivih patogenov v tleh.

Ustrezen biostimulator lahko okrepi prehranjenost rastlin bodisi z okrepljeno absorbcijo hranil iz tal bodisi s fiksacijo (npr. dušika) iz zraka.

Oskrba s hranili

Pogosto se zgodi, da so rastline slabše oskrbljene z določenimi hranili, kljub temu, da se le-ta nahajajo v tleh. Potencial absorpcije lahko povečamo ali s tretiranjem posevkov z ustreznimi sredstvi za
krepitev koreninskega sistema ali s tretiranjem tal s sredstvi za povečanje učinkovitosti procesov v rizosferi. Poleg tega lahko izkoristimo tudi možnost fiksacije dušika iz zraka.
:
Ustrezen biostimulator lahko okrepi prehranjenost rastlin bodisi z okrepljeno absorbcijo hranil iz tal bodisi s fiksacijo (npr. dušika) iz zraka.

Družina sredstev za krepitev rastlin

Preklopite na varčevanje z dušikom z vezavo dušika iz zraka

PREKLOPITE NA VARČEVANJE Z DUŠIKOM. Gnojilo biološkega izvora z biostimulativnim delovanjem.

Učinkovitost, ki ji lahko zaupate

QUANTIS - učinkovitost, ki ji lahko zaupate. Podpira delovanje rastlin in zmanšuje škodljive učinke abiotskih stresnih dejavnikov.

Delovanje sredstev za krepitev rastlin

play_circle
Quantis
play_circle
Vixeran
play_circle
Učinkovitost, ki ji lahko zaupate
play_circle
Vixeran gnojilo biološkega izvora
play_circle
Biološka sredstva za varstvo rastlin
chevron_left
chevron_right