Varstvo koruze pred pleveli | Syngenta | Slovenija

You are here

Varstvo koruze pred pleveli

Pridelovalci vsako leto vlagate na stotine evrov v pridelavo koruze s ciljem, da bi realizirali potencial izbranega hibrida v čim večji meri. Hiter vznik in nemoten mladostni razvoj sta ključna za doseganje tega cilja. Prav zato je pravočasno, učinkovito in dolgotrajno varstvo pred pleveli tako pomembno. Pleveli namreč mlademu posevku odvzemajo hranila, vodo ter življenjski prostor in s tem resno ogrožajo pridelek.

Premium učinkovitost pripravka Lumax in maksimalni pridelki iz leta v leto dokazujejo, da gre za herbicid, na katerega se lahko zanesete.

Lumax

Premium učinkovitost pripravka Lumax in maksimalni pridelki iz leta v leto dokazujejo...

Elumis Peak prepričljiva formulacija za zanesljivo zatiranje plevelov

Elumis Peak

Prepričljiva formulacija za zanesljivo zatiranje plevelov po vzniku koruze in plevelov...

Elumis Banvel je kombinacija, ki zagotavlja učinkovito kontrolo, za uporabo po vzniku koruze in plevelov.

Elumis Banvel

Kombinacija, ki zagotavlja učinkovito kontrolo, za uporabo po vzniku koruze in...

Osnovno varstvo pred pleveli

V kolikor niso prisotni večletni travni pleveli je najbolje opraviti najkasneje do faze 4. lista koruze, saj se kasneje negativen vpliv plevelov na kondicijo posevkov in pridelek hitro povečuje ter povzroča nepovratno izgubo pridelka. Za trajnostno, dolgoročno varno in zanesljivo učinkovitost herbicidov je nujno upoštevanje smernic antirezistenčne strategije. Zaradi oženja nabora razpoložljivih aktivnih snovi se povečuje tveganje za morebiten postopen razvoj rezistence, zato je preprečevanje razvoja le-te postalo nepogrešljiv del dobre kmetijske prakse.

Herbicidi za zatiranje plevelov v koruzi, ki jih priporoča družba Syngenta, se uporabljajo skoraj izključno v koruzi ter so kombinacija več aktivnih snovi, kar pomembno prispeva k obvladovanju razvoja rezistence in zagotavljanju trajnostne učinkovitosti.

Lumax: lahko uspešno maximalno

Visoka učinkovitost

Lumax zagotavlja najvišje pridelke zaradi visoke učinkovitosti in pravočasno...

Osnovno varstvo pred pleveli (v kolikor niso prisotni večletni travni pleveli) je najbolje opraviti najkasneje do faze 3. - 4. lista koruze, saj se kasneje negativen vpliv plevelov na kondicijo posevkov in pridelek hitro povečuje ter povzroča nepovratno i

Fleksibilnost Selektivnost Zanesljivost

Osnovno varstvo pred pleveli (v kolikor niso prisotni večletni travni pleveli) je...

Lumax ne omejuje začetnega razvoja korenin in/ali nadzemnega dela koruze ter tako omogoča nemoten razvoj in doseganje maksimalnih pridelkov.

Vprašanja o Lumax

Lumax je kombinirani pripravek, ki vsebuje tri aktivne snovi s tremi različnimi načini...

Priporočljivo je:

• Ustrezno kolobarjenje in obdelava tal.
• Izvajanje ukrepov varstva rastlin v čim bolj optimalnih razmerah in pravočasno.

• Upoštevanje in preverjanje praga škodljivosti.
• Uporaba primerne / brezhibne škropilne tehnike.
• Izbira primernih šob za doseganje maksimalne učinkovitosti.
• V okviru ene kulture oziroma v okviru kolobarja uporaba kombinacij različnih aktivnih snovi z različnimi mehanizmi in različnim spektrom delovanja.

Za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov koruze je nujna zgodnja setev, pravočasno opravljena agrotehnična dela in predvsem vrhunsko varstvo koruze.Varstvo je zahtevno strokovno opravilo in le pravilna raba sredstev za varstvo rastlin zagotavlja e

PoPolno varstvo koruze

Kombinirani pripravek Elumis Peak uporabljamo za zatiranje celotnega spektra vzniklih...

Osnovno varstvo pred pleveli je najboljše opraviti najkasneje do faze 3. - 4. lista koruze, saj se kasneje negativen vpliv plevelov na kondicijo posevkov in pridelek hitro povečuje ter povzroča nepovratno izgubo pridelka.

Tehnoligia kreirana za rezultate

V ponudbi družbe Syngenta boste našli zanesljive, dokazane herbicide z najširšim...

Elumis Peak popolno varstvo koruze

Program varstva koruze

Varstvo je zahtevno strokovno opravilo in le pravilna raba sredstev za varstvo...

Osnovno varstvo pred pleveli moramo opraviti najkasneje do faze 4-5 lista koruze, saj se kasneje vpliv plevelov na pridelek izredno hitro povečuje.