Karate Zeon 5 SC | Syngenta | Slovenija

You are here

Karate Zeon 5 CS

Zadnja posodobitev:
06.06.2022

Insekticidi

Številka odločbe: 
327-02-298/02
Velikost pakiranja: 
1 L
250 ml
Sestava: 
Kemijska družina
Piretroidi
Formulacija: 
(CS) kapsulirana suspenzija
Način delovanja: 
Kontaktno
Želodčno

Dotikalni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem. Ker sredstvo KARATE ZEON 5 CS ne deluje sistemično, je potrebno zagotoviti dobro pokritost rastlin s škropilno brozgo. V mikrokapsuli je vgrajen fotostabilizator,
ki upočasni razgradnjo aktivne snovi, zato ostaja dlje časa na površini in zagotavlja rezidualno delovanje do nekaj dni.

Mikro kapsule za makro učinek. Kontaktni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem. Učinkovito deluje na škodljivce, ki grizejo in sesajo rastlinske dele; že v zelo majhnih količinah. Ima dovoljenje za uporabo v številnih poljedelskih in vrtnarskih kulturah, hmelju, okrasnih rastlinah ter sadjarstvu.

PREDNOST: Tehnologija mikrokapsul daje pripravku številne prednosti pred ostalimi piretroidi:

 • učinkovitejše in podaljšano delovanje,
 • neomejeno mešanje s herbicidi, fungicidi, rastnimi regulatorji, foliarnimi gnoji in močili,
 • ekonomsko zelo sprejemljiv,
 • nizki odmerki po hektarju.

Brstični ohrovt

Grah

Hmelj

Hruška

Jajčevec

Ječmen

Krmna pesa

Krompir

Kumare

Mak

Class of danger for Bees

Nevarno za čebele

Pravna opozorila

Opozorila

 • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda ter naslednje varnostne pasove: Hruške (pozno tretiranje), jablane (matični nasadi), drevesnice: Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati netretiran varnostni pas 50 m tlorisne širine od meja brega voda 1. reda in 2. reda. Zaradi zaščite neciljnih členonožcev upoštevati netretiran varnostni pas 30 m do nekmetijske površine.
 • Hmelj: Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati netretiran varnostni pas 40 m tlorisne širine od meja brega voda 1. reda in 2. reda. Zaradi zaščite neciljnih členonožcev upoštevati netretiran varnostni pas 20 m do nekmetijske površine. V hmelju ob uporabi pršilnikov z antidriftnimi šobami tipa Agrotop TD z 90 % zmanjšanjem zanosa (drifta) FFS se varnostni pas do površinskih voda spremeni tako, da se v hmelju z navedenim sredstvom ne sme tretirati v območju 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. V hmelju ob uporabi pršilnikov z antidriftnimi šobami tipa Agrotop TD z 90 % zmanjšanjem zanosa (drifta) FFS varnostni pas do nekmetijskih površin zaradi zaščite neciljnih členonožcev ni potreben.
 • Poljščine in vrtnine (do višine 50 cm): Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meja brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meja brega voda 2. reda. Vrtnine (višje od 50 cm): Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meja brega voda 1. reda in 2. reda. Zaradi zaščite neciljnih členonožcev upoštevati netretiran varnostni pas 15 m do nekmetijske površine.

Fitotoksičnost

Sredstvo, uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ni fitotoksično.

Omejitev uporabe

Maksimalno število tretiranj v eni sezoni: 2, razen na isti površini oziroma istem nasadu krompirja, strniščne repe, maka, kitajskega zelja in matičnih nasadih jablan, kjer se lahko s sredstvom tretira največ en krat.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo lahko mešate z drugimi pripravki za varstvo rastlin, ki imajo dovoljenje za uporabo v gojenih rastlinah, v katerih je KARATE ZEON 5 CS registriran ter z listnimi gnojili. Sredstva ne smete mešati z bordojsko brozgo in alkalnimi sredstvi.

Občutljivost na svetlobo

Sredstva se ne sme uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu.

Manjše uporabe

Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva KARATE ZEON 5 CS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva KARATE ZEON 5 CS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik. Te uporabe so:

a) v matičnih nasadih jablan za zatiranje navadne hruševe bolšice (Cacopsylla pyri) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v 0,018 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L na ha (1,8 ml na 10 L vode). Čas tretiranja se določi na podlagi spremljanja naleta bolšic iz zimskih gostiteljev na jablane. Dodatno opozorilo: Sredstvo se ne sme uporabljati v nasadih jablan za proizvodnjo jabolk.

b) na krizantemah, gerberah, ciklamah, mačehah, pelargonijah in drugih okrasnih rastlinah v zaščitenih prostorih za zatiranje listnih uši (Aphididae), rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporarium), resarjev (Thriphidae), bolhačev (Halticinae) ) in
marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys) v koncentraciji do 0,03 % ob porabi vode do 1000 L na ha. Dodatna opozorila: S sredstvom se lahko Sredstvo lahko uporabljajo samo poklicni pridelovalci okrasnih rastlin. Tretiranje okrasnih rastlin v zaščitenih prostorih naj se izvede v večernih urah, ko zračenje rastlinjaka ni potrebno več ur. Ne sme se tretirati v bližini vzgoje sadik gojenih rastlin, ki so namenjene prehrani ljudi (sadike sadja, vrtnin in zelišč).

c) v sadnih, gozdnih in okrasnih drevesnicah na prostem za zatiranje listnih uši (Aphididae) ter drugih sesajočih in grizočih žuželk v 0,018 % koncentraciji (18 ml na 100 L vode). Najvišji enkratni odmerek ne sme preseči 0,18 L sredstva na ha. Dodatna opozorila: Sredstvo lahko uporabljajo samo poklicni drevesničarji pridelovalci okrasnih rastlin. V letu tretiranja je potrebno na sadnih sadikah preprečiti nastavek plodov oziroma morebitne plodove uničiti.

d) v vrtnarstvu na prostem:
- v čebuli, šalotki in česnu za zatiranje resarjev (Thripidae) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v odmerku 0,15 L/ha (1,5 ml na 10 L vode na 100 m2);
- v kitajskem zelju in cvetači za zatiranje bolhačev (Halticinae) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v odmerku 0,15 L/ha (1,5 ml na 10 L vode na 100 m2);
- v špargljih za zatiranje beluševe muhe (Platyparea poeciloptera) v odmerku 0,15 L/ha (1,5 ml na 10 L vode na 100 m2 ), pri čemer se lahko tretira samo po pobiranju pridelka;
- v rukoli za zatiranje bolhačev (Halticinae) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v odmerku 0,15 L/ha (1,5 ml na 10 L vode na 100 m2);
- v hrenu za zatiranje bolhačev (Halticinae) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v odmerku 0,15 L/ha (1,5 ml na 10 L vode na 100 m2);
- v bobu in leči za zatiranje listnih uši (Aphididae) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v odmerku 0,15 L/ha (1,5 ml na 10 L vode na 100 m2);
- na paradižniku in jajčevcih za zatiranje marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys) v odmerku 0,15 L/ha (1,5 ml na 10 L vode na 100 m2);
- na kumarah za zatiranje marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys) v odmerku 0,15 L/ha (1,5 ml na 10 L vode na 100 m2).

Dodatno priporočilo: Imetnik registracije priporoča, da se sredstvo uporabi ob prvem pojavu škodljivih žuželk. V primeru, da se škodljive žuželke še naprej pojavljajo, je potrebno tretiranje ponoviti na gojenih rastlinah, kjer sta dovoljeni dve tretiranji, v razmiku najmanj 10 dni. Priporočena uporaba vode je od 400 do 600 L/ha.

e) na hruškah za zatiranje marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys) v 0,018 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (1,8 ml na 10 L vode).

f) v krmni ogrščici za pridelavo semena za zatiranje listnih uši (Aphididae), kljunotajev (Ceutorhynchus spp.), repičarja (Meligethes aeneus) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v odmerku 0,15 L/ha (1,5 ml na 10 L vode na 100 m2 ).

 • MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:
  Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom in se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

  Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije 0,5-2 dl vode. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti ne izzivati bruhanja.

  Pri stiku s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom.

  Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesno veko in oko temeljito izpirati s čisto vodo 15 minut. V primeru draženja oči se je potrebno posvetovati z zdravnikom.

  Pri vdihavanju: Sprosti se dihalne poti in se ukrepa v skladu s splošnimi ukrepi.

  Nujna zdravniška pomoč: V primeru zaužitja sredstva se zagotovi in vzdržuje osnovne življenjske funkcije. Če je prizadeta oseba pri zavesti je indicirano dajanje aktivnega oglja in laksativa. V primeru hujše prizadetosti se prizadetemu nudi dodaten kisik ali celo asistirano predihavanje. V primeru krčev se prizadetemu lahko da antikonvulzante. Zdravljenje je simptomatično in podporno. Specifičnega antidota ni. 

Izjema so napake in opustitve.