Evure | Syngenta | Slovenija

You are here

Zanj je značilen dober takojšen in dolgotrajen učinek. EVURE® ni škodljiv za čebele, saj se ponaša s pravo selektivnostjo do čebel in se zato lahko uporablja tudi med cvetenjem (npr. v oljni ogrščici).

Evure

Zadnja posodobitev:
29.07.2022

Insekticidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-94/17/14
Velikost pakiranja: 
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
Piretroidi
Skupina a.s.: 
Grupa 3A
Način delovanja: 
Kontaktno
Želodčno

OSTER DO ŠKODLJIVCEV, BLAG DO KORISTNIH ŽUŽELK. Takojšen in dolgotrajen učinek. Posušena škropilna brozga je odporna na izpiranje zaradi padavin. Delovanje sredstva je izrazito tudi pri nizkih temperaturah zraka. EVURE® ni škodljiv za čebele, saj se ponaša s pravo selektivnostjo do čebel in se zato lahko uporablja tudi med cvetenjem (npr. v oljni ogrščici).

Jara oljna ogrščica

Jara pšenica

Ozimna oljna ogrščica

Ozimna pšenica

Tritikala

Opozorila

  • Po uporabi EVURE ni omejitev pridelave v kolobarju (tudi ne v primeru predčasnega preoravanja tretiranega posevka). Maksimalno število tretiranj v eni sezoni: V ozimnih žitih sta na istem zemljišču dovoljeni največ 2 tretiranji v eni rastni dobi, in sicer eno tretiranje v jesenskem in eno tretiranje v spomladanskem času. V jarih žitih je dovoljeno le 1 tretiranje v eni rastni sezoni. V posevkih oljne ogrščice je dovoljeno le 1 tretiranje v eni rastni sezoni.
Osebna varovalna oprema
  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge ter polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico in med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.

Fitotoksičnost

Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili.

Priprava rezervarja za mešanico

Odmerjeno količino sredstva vlijte skozi sito v rezervoar škropilnice, ki je do polovice napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju dopolnite rezervoar z vodo do potrebne količine. Mešalo škropilnice naj bo vključeno tudi ves čas škropljenja.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

EVURE se lahko meša z večino sredstev, ki imajo dovoljenje za uporabo v zgoraj navedenih kulturah. Izpostavili bi predvsem neovirano mešanje s herbicidi (kot so: AXIAL, AXIAL One , STARANE Forte, ZETROLA), s fungicidi (kot so: ELATUS ERA, AMISTAR, ORTIVA), z regulatorji rasti (MODDUS Evo). Pri pripravi mešanice najprej rezervoar do 1/2 volumna napolnite z vodo in kot prvo sestavino mešanice dodajte EVURE.

Antirezistentna strategija:
Aktivna snov tau-fluvalinat pripada insekticidni skupini piretroidi. V praksi obstaja visoka stopnja tveganja za razvoj rezistence na sredstva, ki vsebujejo aktivno snov tau-fluvalinat kot tudi na ostale aktivne snovi iz omenjene skupine. Iz tega razloga je število tretiranj omejeno na eno oziroma dve, kot je navedeno zgoraj v navodilu za uporabo. V kolikor so za zatiranje škodljivih organizmov potrebna dodatna tretiranja, se priporoča uporabo insekticidov z drugačnim načinom delovanja.

Količina vode

200 - 400 L vode/ ha

Izjema so napake in opustitve.