Afinto

Aktiven
ZADNJE POSODOBITEV:

Insekticidi

Sredstva za varstvo rastlin

Sestava:
500 g/kg
Flonikamid
Skupina a.s.:
IRAC Group 29
Formulacija:
WG (močljiva zrnca)
Način delovanja:
sistemično
translaminarno