Boxer | Syngenta | Slovenija

You are here

Boxer

Zadnja posodobitev:
25.04.2022

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-473/05/12
Velikost pakiranja: 
1 L
10 L
Sestava: 
Kemijska družina
Tiokarbamati
Formulacija: 
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovanja: 
Kontaktno
Rezidualno

Deluje preko tal, hipokotila in preko listov.

Učinkovit in zanesljiv. Za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela.
PREDNOSTI:

 • Odlično delovanje na srakoperec in smolenec.
 • Dolgo rezidualno delovanje.
 • Široka možnost uporabe (vrtnine, grah, žita...)

Čebula

Fižol

Krmni grah

Krompir

Ozimna pšenica

Ozimni ječmen

Por

Opozorila

 • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.
Osebna varovalna oprema
 • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju rezervoarja ter med škropljenjem s traktorsko/nošeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon, predpasnik, nitrilne rokavice, trpežno obutev ter gumijaste škornje). Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in zaščitne rokavice.
 • DELOVNA KARENCA: Stik s tretiranimi rastlinami je dovoljen, ko se škropivo na njih popolnoma posuši.

Druge omejitve uporabe

Če je tretirano površino ozimnih žit potrebno preorati, se sme še isto jesen ponovno sejati ozimna pšenica ali ozimni ječmen. Spomladi se lahko brez preoravanja seje sončnice, koruzo, lan, jari oves, jari ječmen, jaro pšenico, jari grah, jaro ogrščico in sojo. Spomladi se lahko po preoravanju seje korenje, solato, čebulo, sladkorno peso in krompir. Izjema je fižol, ki ga je priporočljivo sejati šele 12 mesecev po tretiranju z aktivno snovjo prosulfokarb. Ostala opozorila preverite na etiketi.

Preprečiti je treba zanašanje škropiva na sosednje gojene rastline. Sredstvo ni primerno za uporabo v nizkem stročjem fižolu. S sredstvom se ne sme tretirati, če so rastline v stresni situaciji (tla zasičena za vodo, zmrzal, predvidene velike dnevne temperaturne spremembe). Preprečiti je treba vstop na sveže tretirane površine. Tretiranje s sredstvom lahko povzroči poznejši vznik, zmanjša začetno vitalnost rastlin in povzroči pojav zmerne prehodne fitotoksičnosti. V primeru nezadostne pokritosti semena lahko seme, ki bi prišlo v stik s herbicidom, propade.

Z navedenim sredstvom se lahko tretira samo z napravami na traktorski pogon. Listje zelene in peteršilja se ne sme uporabljati kot zelišče.

Fitotoksičnost

Ob priporočeni uporabi sredstvo ne bo sp.) in poškodovalo gojenih rastlin. V primeru, da na gojenih rastlinah pride do zmernega pojava fitotoksičnosti, je leta prehodnega značaja in postopoma izgine.

Omejitev uporabe

Maksimalno število tretiranj v eni sezoni: 1

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

V posevkih ozimne pšenice in ozimnega ječmena je za razširitev spektra delovanja priporočljivo mešanje z drugimi herbicidi. Kot zanesljivo rešitev priporočamo kombinacijo BOXER 3 l/ha + LECTOR DELTA 75 ml/ha. Priporočamo, da se pred mešanjem posvetujete z našimi strokovnjaki.

Količina vode

Priporočena poraba vode je 200-400 L/ha.

Manjše uporabe

Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva BOXER pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva BOXER na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik. Te uporabe so: Sredstvo BOXER se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela:

- v korenju in peteršilju za pridelavo korena v odmerku 3-5 L/ha, zgodaj po vzniku, ko imata korenje in peteršilj 2-4 v celoti razvite liste (BBCH 12-14). V primeru presajanja peteršilja se tretira 7 dni po presajanju;

- v gomoljni in stebelni (belušni) zeleni v odmerku 3-4 L/ha, zgodaj po vzniku, ko ima zelena 2-4 v celoti razvite liste (BBCH 12-14). V primeru presajanja zelene se tretira 7 dni po presajanju;

- v česnu in šalotki v odmerku 5 L/ha, zgodaj po vzniku, ko imata česen in šalotka 2-4 v celoti razvite liste (BBCH 12-14). Priporoča se, da se sredstvo uporablja na površinah z večjo zapleveljenostjo;

- v grahu, čičeriki in leči v odmerku 5 L/ha, pred vznikom. Zagotoviti je treba dobro pokritost semena, ker lahko nezadostno pokrito seme, ki bi prišlo v stik s herbicidom, propade;

- v maku v odmerku 5 L/ha, pred vznikom. Zagotoviti je treba dobro pokritost semena, ker lahko nezadostno pokrito seme, ki bi prišlo v stik s herbicidom, propade;

- v rži in tritikali v odmerku 5 L/ha:
a) pred vznikom žit, vendar samo, če je zagotovljena dobra pokritost semena (globina setve najmanj 3 cm), ker lahko nezadostno pokrito seme, ki bi prišlo v stik s herbicidom, propade;
b) po vzniku žit, najpozneje do začetka razraščanja (BBCH 21).

 • PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI

  Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro zračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije. Če se pojavi draženje se je treba posvetovati z zdravnikom. Kontaminirano obleko je treba pred ponovno uporabo oprati.

  Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z veliko vode in milom. Če se pojavijo znaki draženja kože se posvetujemo z zdravnikom. Kontaminirano obleko je treba oprati pred ponovno uporabo.

  Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči 15 min izpira s čisto vodo. Odstraniti je treba kontaktne leče. Če znaki draženja ne minejo, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

  Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Ne izzivati bruhanja: vsebuje naftne destilate oz. aromatska topila. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne sme izzivati bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika in se  mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

  Pri vdihavanju:  Ravnati se je treba po splošnih ukrepih.

  Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izzivati bruhanja: vsebuje naftne destilate oz. aromatska topila. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.  

 • PRIPOROČILO:
  V posevkih ozimnih žit se najboljši učinek sredstva doseže pri tretiranju v zgodnjih fazah razvoja plevelov (do razvojne faze, ko ima plevel razvite 2-3 liste). Enakomerno pripravljena in zrahljana setvena površina brez večjih grud ter dovolj visoka vlažnost tal omogočata hitro in dobro učinkovanje. Če pripravek BOXER poškropite na suho površino tal, bo ta začel delovati šele po prvih padavinah.

  KOLOBAR:
  V primeru preoravanja posevkov ozimnih žit in krompirja ni priporočljivo sejati fižola 12 mesecev po tretiranju z aktivno snovjo prosulfokarb. V primeru propada posevkov ozimnih žit se lahko v jeseni takoj seje ozimno pšenico in ozimni ječmen. Spomladi se lahko brez preoravanja seje sončnice, koruzo, lan, jari oves, jari ječmen, jaro pšenico, jari grah, jaro ogrščico in sojo. Spomladi se lahko po preoravanju seje korenje, solato, čebulo, sladkorno peso in krompir. V primeru propada nasada krompirja ali po spravilu pridelka krompirja, se lahko v jeseni seje ozimni oves, ozimni ječmen in ozimno pšenico. 

Izjema so napake in opustitve.