Elumis Banvel 480 S

Aktiven
ZADNJE POSODOBITEV:

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe:
34330-19/2011/1001 & SFS 7119
Velikost pakiranja:
1 l ELUMIS + 0,25 l BANVEL 480S
Sestava:
75 g/l
Mezotrion
30 g/l
Nikosulfuron
Kemijska družina:
Triketoni, ALS Inhibitor
Formulacija:
SL (vodotopni koncentrat)
OD (oljna dispenzija)
Način delovanja:
Sistemično
Rezidualno
Način delovanja:
Nikosulfuron deluje preko listov in korenin na eno in večletne ozkolistne plevele. Mezotrion deluje predvsem na širokolistne plevele preko listov in preko korenin, kar mu daje močno kontaktno in podaljšano rezidualno delovanje tudi na plevele, ki vznikajo kasneje. Aktivna snov dikamba deluje predvsem preko listov, delno pa tudi preko korenin. V rastlini se premešča tako navzdol proti koreninam, kot navzgor proti rastnim vršičkom. Kombinaciji daje posebno moč predvsem proti „koreninskim plevelom“, kot sta slak in osat.