Elumis Peak

You are here

Elumis Peak 75 WG

Zadnja posodobitev:
29.07.2022

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
34330-19/2011/1001 & 327-02-134/04/5
Velikost pakiranja: 
4,5 l ELUMIS + 60 g PEAK
Sestava: 
Kemijska družina
Triketoni
ALS Inhibitor
Formulacija: 
OD / WG (oljna dispenzija) / (vodotopna zrnca)
Način delovanja: 
Sistemično
Rezidualno

Vsebuje tri aktivne snovi, ki prehajajo v plevelne rastline skozi list, stebla in tla (rezidualno delovanje). Delovanje preko lista zagotavlja kontrolo nad pleveli, ki so na parceli že prisotni; delovanje preko tal pa preprečuje naknadni vznik.

ENOSTAVEN. MODEREN. PREPRIČLJIV. Kombinacija herbicidov, ki zagotavlja enostaven nadzor nad celotnim spektrom plevelov v koruzi.
PREDNOSTI:

 • Širok spekter delovanja in čaovni interval uporabe.
 • Post kombinacija z rezidualnim delovanjem.
 • Učinkovit na problematične plevele in trajne trave.
   

Koruza

Opozorila

 • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.
Osebna varovalna oprema
 • Pri delu s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge in polnjenju rezervoarja je treba uporabljati zaščitno obleko (delovni kombenzion), zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Pri tretiranju in pri delu na tretirani površini je treba uporabljati zaščitne rokavice.

Druge omejitve uporabe

Uporaba sredstva ni dovoljena pri pridelavi semenske koruze. V primeru običajnega kolobarja lahko po koruzi, tretirani s herbicidno kombinacijo ELUMIS PEAK jeseni brez omejitev sejete vse vrste ozimnih žit (pšenica, ječmen, rž, tritikala). Naslednjo sezono spomladi lahko sejete vse vrste jarih žit, koruzo za zrnje in sirek; po obdelavi tal tudi ljuljke; ne smete pa sejati špinače, graha, pese, fižola, soje in sončnic. Le-te lahko sejete šele več kot 12 mesecev po tretiranju, po predhodnem oranju.

Fitotoksičnost

Ob priporočeni uporabi pripravek ne bo poškodoval gojenih rastlin. V ekstremnih pogojih (neugodne vremenske in talne razmere, neugoden čas uporabe) lahko povzroči prehodne kloroze, ki pa ne vplivajo na bujnost posevka in pridelek.

Omejitev uporabe

Maksimalno število tretiranj v eni sezoni: ELUMIS 1 tretiranje, PEAK 1 tretiranje vsako tretje leto.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Mešanje z drugimi herbicidi ni predvideno. Ne sme se mešati s foliarnimi ali tekočimi gnojili. Lahko se meša z neionskimi močili (ETALFIX Pro).

 • MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI
  Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzivati bruhanja. Pokliče se  zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

  Stik s kožo: Takoj je treba odstraniti kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in milom. Če se pojavijo znaki draženja, je treba poiskati zdravniško pomoč.

  Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oko temeljito spere s  čisto vodo. Če draženje ne mine, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

  Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.

  Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Prizadeta oseba naj popije do 2 dl vode. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzivati bruhanja. Poklicati je treba zdravnika.

  Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. V primeru zaužitja dajte osebi aktivno oglje in salinično odvajalo. V primeru zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni. 

 • Kolobar:
  V primeru izpada pridelka je treba počakati 4 tedne za ponovno oranje oz. setev. Za takojšnjo setev po izpadu pridelka je najbolj primerna koruza.  V primeru običajnega kolobarja se lahko po koruzi, tretirani s herbicidom Elumis: - jeseni brez omejitev seje vse vrste ozimnih in jarih žit (pšenica, ječmen, rž, tritikala), spomladi pa koruzo za zrnje in sirek; - spomladi, po obdelavi tal, seje sončnice in ljulke, ne sme pa se sejati špinače, graha, pese, fižola in soje.  

  Priporočilo:

  • Kombinacija je na voljo v ekonomičnem pakiranju za 3 ha (ELUMIS 4.5 l + PEAK 60 g).
  • Prvi znaki delovanja se pokažejo 5 do 7 dni po tretiranju, pleveli dokončno propadejo po 2 - 3 tednih.
  • Za doseganje optimalne učinkovitosti se priporoča tretiranje, ko so pleveli v nižjih razvojnih stadijih. Enoletni ozkolistni pleveli so najobčutljivejši do začetka razraščanja, enoletni širokolistni pleveli pa od vznika do 4. lista. Rizomski divji sirek (Sorghum halepense) je najbolj občutljiv, ko doseže višino 10 – 20 cm.

Izjema so napake in opustitve.