You are here

Za zatiranje širokolistnega plevela za jesensko ali spomladansko tretiranje po vzniku posevka. pripravek je registriran v ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, ozimni rži, ozimni tritikali, jari pšenici, jarem ječmenu ter travah za pridelavo semena.

Lector Delta

Zadnja posodobitev:
20.07.2020

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-56/19/14
Sestava: 
Kemijska družina
Fenoksnikotinanilidi
Triazolprimidin
Skupina a.s.: 
Grupa F1 + B
Formulacija: 
SC (koncentrat za suspenzijo)
Način delovana: 
Selektivno
Sistemično

Za zatiranje širokolistnega plevela za jesensko ali spomladansko tretiranje po vzniku posevka. pripravek je registriran v ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, ozimni rži, ozimni tritikali, jari pšenici, jarem ječmenu ter travah za pridelavo semena.

V primeru propada posevka, tretiranega s sredstvom LECTOR® DELTA, je tla treba preorati vsaj do globine 20 cm pred setvijo jare pšenice, jarega ječmena ali ovsa. Po uporabi sredstva LECTOR® DELTA je mogoče v istem koledarskem letu v rednem kolobarju sejati žita, oljno ogrščico, krmni bob in sadike kapusnic.

Naslednje leto, po predhodnji obdelavi tal, je mogoče sejati žita, oljno ogrščico, krmni bob, trave, grah, sladkorno peso, krompir, koruzo in kapusnice. Na kapusnicah je možen začasen pojav znakov fitotoksičnosti, predvsem v času nezadostnih padavin ali dolgotrajne suše.

Predhodna obdelava tal zmanjšuje tveganje za nastanek poškodb na naslednjih gojenih rastlinah.

Jara pšenica

Jari ječmen

Ozimna pšenica

Ozimna rž

Ozimna tritikala

Ozimni ječmen

Opozorila

  • S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnažujemo vode. Naprav za nanašanje ne čistimo ali izplakujemo v bližini površinskih voda. Preprečiti je potrebno onesnaženost preko drenažnih in odtočnih kanalov na kmetijskih zemljiščih in cestah. Pri rokovanju s sredstvom je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja ter med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.

Fitotoksičnost

Sredstvo ob pravilni uporabi na gojenih rastlinah, za katere je registrirano, ne povzroča fitotoksičnosti.

Priprava rezervarja za mešanico

Pred odmero sredstva, vsebino v plastenki dobro pretresemo. Prepričajte se, da je škropilnica zares povsem čista. Skrbno izračunajte potrebno količino brozge, da vam ne bo ostajala. Sredstvo dobro pretresite in odmerjeno količino zlijte v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo in med stalnim mešanjem dolijte še preostanek vode. Z mešanjem nadaljujte vse do porabe škropilne brozge.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

O možnostih mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se priporoča predhodno posvetovanje z distributerjem ali z imetnikom registracije.

Količina vode

150-400 l/ha

Občutljivost na zmrzaljo

Ne priporoča se tretiranja v primeru nočnih zmrzali, če so rastline v stresu zaradi nizkih temperatur zraka oziroma pomanjkanja vode.

  • Sredstvo LECTOR® DELTA vsebuje aktivni snovi diflufenikan in florasulam. Diflufenikan pripada kemijski skupini anilidi karboksilnih kislin, florasulam pa pripada skupini ALS inhibitorjev. Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na sredstvo LECTOR® DELTA je srednje do visoko. Dodatne informacije so na voljo na www.ehrac.org. Pri večletni zaporedni uporabi herbicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni pleveli preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba herbicidov z različnimi načini delovanja.

Izjema so napake in opustitve.