You are here

Share page with AddThis
V tem proizvodu so združene lastnosti mandipropamid in cimoksanil. Mandipropamid je translaminarni fungicid s preventivnim in zmernim kurativnim delovanjem. Cimoksanil je lokosistemik, ki deluje kurativno in preventivno.

Carial Flex

Zadnja posodobitev:
20.07.2020

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-102/17/4
Velikost pakiranja: 
1 Kg
Sestava: 
Kemijska družina
CAA
Cianoacetamid-oksim
Skupina a.s.: 
Grupa H5 (Mandipropamid)
Neznan
Formulacija: 
WG (močljiva zrnca)
Način delovana: 
Preventivno
Kurativno

Pripravek združuje lastnosti aktivnih snovi mandipropamid in cimoksanil. Mandipropamid je translaminarni fungicid s preventivnim in zmernim kurativnim delovanjem. Cimoksanil je lokosistemik, ki deluje kurativno in preventivno.

Krompir

Opozorila

  • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice, delovno obleko (delovni kombinezon), trpežno obutev ali gumijaste škornje ter ščitnik za obraz. Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico in med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice, delovno obleko (delovni kombinezon), pokrivalo (kapuca ali klobuk s širokimi krajci), trpežno obutev ali gumijaste škornje ter ščitnik za obraz. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje.

Fitotoksičnost

Če se sredstvo uporablja v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne bo poškodovalo krompirja.

Priprava rezervarja za mešanico

Rezervoar škropilnice do polovice predvidene količine napolnite s čisto vodo in vključite mešalo. Med stalnim mešanjem dodajte odmerjeno količino pripravka in dolijte preostalo količino vode. Mešalo mora biti vključeno tudi ves čas škropljenja. Natančno izračunajte potrebno količino škropilne brozge, da vam ne bo ostajala. Pripravljeno škropilno brozgo takoj porabite.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Aktivna snov mandipropamid pripada skupini CAAfungicidov (amidi karboksilne kisline), aktivna snov cimoksanil pa skupini cianoacetamid oksimov. Dodatne informacije so vam na voljo na www.frac.info. Pri večletni zaporedni uporabi fungicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni organizmi preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba fungicidov z različnimi načini delovanja. Tretiranja s fungicidom CARIAL FLEX ali s fungicidi iz skupine CAA-fungicidov naj ne presegajo polovice vseh tretiranj v eni rastni dobi, ob upoštevanju največjega dovoljenega števila tretiranj v eni rastni sezoni.

Količina vode

200-600 L/ha

Izjema so napake in opustitve.