You are here

Share page with AddThis
Sredstvo se uporablja na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja

Ampexio

Zadnja posodobitev:
29.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-253/14/6
Sestava: 
Kemijska družina
CAA
Tolouamidi
Skupina a.s.: 
Grupa H5
Grupa B3
Formulacija: 
WG (močljiva zrnca)
Način delovana: 
Kontaktno
Translaminarno

Sredstvo se uporablja za zatiranje peronospore vinske trte. Ampexio vsebuje aktivno snov mandipropamid, ki ima translaminarno preventivno delovanje, ter aktivno snov zoksamid, ki ima kontaktno, preventivno in rezidualno delovanje. Delovanje je najbolje izraženo pri sporah in zgodnjih zametkih micelija (največ do 24 ur). Preparat s prisotnostjo v voščeni oblogi jagode nudi vrhunsko rezidualno varstvo v deževnem obdobju. 

Vinska trta

Opozorila

  • Po uporabi sredstva na rdečih sortah grozdja v razvojni fazi po začetku barvanja jagod lahko na jagodah ostanejo vidni ostanki škropiva (škropilne brozge). Ob pravilni tehniki nanosa sredstva se možnost tega pojava občutno zmanjša. Priporoča se, da se glede tega uporabnik sredstva posvetuje z zastopnikom.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Med tretiranjem s traktorsko nošeno ali vlečeno škropilnico ali pršilnikom in med tretiranjem z ročno oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice, pokrivalo s širokimi krajci in trpežno obutev. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in rokavice.

Fitotoksičnost

Če se sredstvo uporablja v predpisanih odmerkih in v skladu z navodili za uporabo, ne povzroča poškodb na trti.

Omejitev uporabe

Sredstvo se uporabi preventivno, ko obstoji nevarnost za pojav okužbe, od razvojne faze, ko je tretji list razvit, do mehčanja jagod (BBCH 13-85).

Količina vode

1000 l/ha

  • Sredstvo AMPEXIO vsebuje aktivni snovi mandipropamid in zoksamid. Aktivna snov mandipropamid pripada skupini CAA fungicidov (amidi karboksilne kisline), aktivna snov zoksamid pa skupini benzamidov. V praksi obstaja tveganje za nastanek rezistence na sredstva, ki vsebujejo obe aktivni snovi ter tveganje za nastanek navzkrižne rezistence med sredstvi na osnovi aktivnih snovi kot npr. mandipropamid, dimetomorf, iprovalikarb in bentiavalikarb, ki pripadajo skupini CAA fungicidov. Iz tega razloga število tretiranj s sredstvi iz skupine CAA ne sme preseči tri v eni rastni dobi. Dovoljeni sta dve zaporedni tretiranji s sredstvi iz omenjene skupine. V kolikor so potrebna dodatna tretiranja je potrebno uporabiti sredstva z drugačnim načinom delovanja

Izjema so napake in opustitve.