Pomembnost posameznih tretiranj za učinkovito varstvo

Žita
Varstvo žita

Pridelovalci pšenice, ki planirate visoke in hkrati kakovostne pridelke nedvomno opravite vsaj dve škropljenji v teku rastne sezone (T1 in T3). Pogosto je časovni razmik med običajnima dvema škropljenjema predolg (delovanje fungicidov iz prvega škropljenja popušča, nevarnost novih okužb narašča), zaradi česar se vse več pridelovalcev odloča za tri škropljenja (T1, T2 in T3). Vse z namenom, da bi zmanjšali tveganje in zagotovili planirane pridelke.

T1 tretiranje
se izvaja v fazi 1. kolenca (BBCH 31). Z njim zaustavljamo razvoj in širjenje bolezni, ki so posevek okužile že v jesenskem času oziroma zgodaj spomladi.

T2 tretiranje
se izvaja v fazi, ko je zastavičar že razvit oziroma je formirana vsa listna masa (BBCH 39-49). Z njim preprečujemo okužbe s pšenično listno pegavostjo in rjami, ki so običajno prav v tem obdobju, zelo pogoste in zelo agresivne. Na tak način ohranjamo rastline zdrave do škropljenja v klas in zagotavljamo zdravo listno površino, kar predstavlja temelj dobrega pridelka.

T3 tretiranje
se izvaja v začetku cvetenja (BBCH 59-65). Z njim varujemo najvažnejše organe rastline, ki odločajo o pridelku: preprečujemo predvsem razvoj bolezni klasa, prav tako pa kontroliramo bolezni lista vse do zaključka vegetacije. Aplikacija v tem času tudi odločilno vpliva na zmanjšanje pojava fuzarioz.