Pšenična listna pegavost

Žita
Če izberete pripravek Archer Max za zatiranje pepelovke lahko pričakujete tudi dobro delovanje na pšenično listno pegavost. Nesporno najboljši izbor za učinkovito varstvo v drugem delu sezone (BBCH 37 – 65) je   Elatus Era, ki varuje list od zunaj in od z

(Zymoseptoria tritici, sin. Septoria tritici)

Je najpomembnejša bolezen pšenice in je splošno razširjena. Nevarna je predvsem v letih z večjo količino padavin spomladi in zgodaj poleti. Gliva se ohranja na slami in drugih žetvenih ostankih iz pretekle sezone, kjer se oblikujejo askospore, s katerimi se okužijo mladi posevki v okolici. Askospore kalijo s kličnimi mešički, ki prodrejo skozi listne reže v notranjost listov. Zaradi propadanja listne površine, kakor tudi notranjosti listov, se lahko pridelki zmanjšajo tudi do 30 % ali celo več. Gliva lahko poleg pšenice okuži tudi tritikalo. Pri temperaturah nad 4 °C prihaja do okužb že v jeseni, bolezenska znamenja pa se običajno pojavijo šele zgodaj spomladi. Najbolj so prizadeti najnižji listi, na katerih se razvijejo podolgovate rjavkaste pege s številnimi drobnimi črnimi točkami - piknidiji. Pege se med seboj združujejo v večje ploskve rjavega, odmrlega tkiva in listje se lahko tudi v celoti posuši. V vlažnem vremenu se trosi sproščajo iz piknidijev in dežne kaplje jih raznašajo na razvijajoče zgornje liste, kjer povzročijo sekundarne okužbe. Po okužbi traja približno 10 dni, da se pojavijo znamenja na listih, in približno 14 dni po okužbi se pojavijo tudi nova plodišča. Med sortami je opaziti velike razlike glede občutljivosti na pšenično listno pegavost.


Varstvo:
Najboljši pristop je preventivno varstvo. Ko se pojavijo bolezenska znamenja, je določena škoda (poškodbe notranjosti listov) že narejena. Kurativno škropljenje ni dovolj uspešno. Zaradi zmanjševanja tveganja za pojav rezistence glive proti fungicidom uporabljamo aktivne snovi z različnimi načini delovanja. S tem pomembno prispevajo k obvladovanju razvoja rezistence in zagotavljanju trajnostne učinkovitosti razpoložljivih aktivnih snovi. Za varstvo pred pšenično listno pegavostjo v začetku sezone uporabimo kombinaciji AMISTAR® Era Pack . Nesporno najboljši izbor za učinkovito varstvo v drugem delu sezone (BBCH 37 – 65) je ELATUS® Era, ki varuje list od zunaj in od znotraj ter zagotavlja odlično kurativno in dolgotrajno preventivno varstvo posevka pred nadaljnjim širjenjem bolezni. Poleg pšenične listne pegavosti izjemno dobro kontrolira tudi rje, prav tako uspešno kontrolira tudi bolezni klasa (rjavenje pšeničnih plev in fuzarioze).