Žitna pepelovka

Žita
Ko se pojavijo prvi simptomi, je priporočljiva uporaba sredstev, ki imajo izrazito kurativno delovanje. Takšen je pripravek Archer, kombinacija propikonazola in fenpropidina, ki ima nesporno vrhunsko kurativno delovanje. Zagotovo najboljša rešitev v prime

Blumeria graminis (Speer)

Napada tako pšenico kot ječmen, saj je to glivična bolezen, ki se pojavlja na vseh travah (Poaceae), vključno z gojenimi žiti. Gliva ima več specializiranih form in vsaka od njih lahko okuži le določeno vrsto trave. V našem pridelovalnem območju je pogostejša na pšenici (Blumeria graminis f. sp. tritici) in ječmenu (Blumeria graminis f. sp. hordei), redkeje se pojavi na rži in ovsu. Bolezen napada predvsem stebla in liste, pri pšenici pa tudi klas. Gliva je obligatni parazit in lahko raste le na živem tkivu. Razvija se predvsem na mlajšem tkivu.  Najprej se razvije komaj opazen micelij na bazalnih delih listov ter stebel ali tudi na plevicah pšenice. Rahle pajčevinaste tvorbe se pozneje preoblikujejo v kosmičaste prevleke. Okužene rastline dajejo manjši pridelek, ker je asimilacija zaradi poškodovane/zmanjšane listne površine slabša, povečano pa je tudi izhlapevanje vode.  Gliva prezimi v nespolni obliki na posevkih ozimnega žita ali samosevnih žitih. Žita, predvsem pšenica, so za okužbo najbolj občutljiva v času razraščanja., razvoj bolezni spodbujajo vlažno vreme, bujnost posevka, prekomerno gnojenje z dušikom, optimalne temperature pa so od 18-22˚C. Gliva lahko žito napade že v toplih jesenih. Posebno veliko škodo pa povzroči, kadar okuži mlade žitne posevke - kmalu zatem, ko sneg skopni. Žito prezgodaj dozori, zrna pa ostanejo drobna in zgubana.


Varstvo:
Najbolj učinkovit preventivni ukrep je uporaba tolerantnih /  manj občutljivih sort. Tolerantnost sort ni nujno trajna, saj se lahko pojavijo rase pepelovke, ki tolerantnost premagajo. Pepelovka pogosto preseneti pridelovalce. Ko se pojavijo prvi simptomi,  je priporočljiva uporaba sredstev, ki imajo izrazito kurativno delovanje. Priporočamo uporabo kombinacije AMISTAR® & TERN®, ki vsebuje aktivno snov fenpropidin s posebno močjo proti pepelasti plesni.