Ramularijska pegavost ječmena

Žita
Zaenkrat je bolezen možno zatirati samo z uporabo fungicidov. Kot najboljši pripravek se je po številnih poskusih širom Evrope izkazal naš najnovejši fungicid Elatus Era, ki z nadstandardno učinkovitostjo obvladuje in preprečuje, da bi bolezen napredovala

Ramularia collo - cygni

Bolezen okužuje predvsem posevke ječmena. Okužbo pospešuje ozek kolobar z žiti, količina žetvenih ostankov v predposevku in menjajoča se obdobja toplega in deževnega vremena.Za ramularijsko pegavost ječmena je značilno, da se pojavi razmeroma pozno, šele v času cvetenja ječmena. Takrat na listih opazimo črnorjave, drobne pege, velike od 1 do 3 mm, ki so običajno v sredini najtemnejše in obdane z nekoliko svetlejšim tkivom.  Bolezen lahko zmanjša pridelek do 25 %. Proti ramularijski pegavosti se učinkovito borimo s kvalitetnim mulčenjem žetvenih ostankov v predposevku, s kvalitetno dodelavo in tretiranjem semena. Za obvladovanje bolezni je pomembna pravočasna raba fungicida (BBCH 39 – 51).


Varstvo:
Vse sorte ječmena so občutljive na okužbe, tudi jari ječmen. Med posameznimi sortami obstajajo sicer določene razlike v občutljivosti, vendar odpornih sort ni. Zaenkrat je bolezen možno zatirati samo z uporabo fungicidov. Kot odličen pripravek se je v številnih poskusih širom Evrope izkazal fungicid ELATUS® Era, ki z nadstandardno učinkovitostjo obvladuje in preprečuje, da bi bolezen napredovala. Pomembno je, da je pravi fungicid uporabljen ob pravem času; najpozneje do začetka klasenja in da je uporabljen preventivno, še pred pojavom prvih bolezenskih znamenj.