Uši na žitu

Žita
Kot kritično število uporabljamo prag, ko imamo povprečno več kot 5 do 8 uši na klas v času cvetenja ali 7 do 10 uši na klas v sredini mlečne zrelosti ali, ko imamo z ušmi naseljeno več kot 20 % klasov v času cvetenja ali, ko imamo z ušmi naseljeno več ko

Žita napada veliko vrst listnih uši, le nekaj pa jih je lahko gospodarsko pomembnih. Uši masovno naselijo žita v obdobju začetka cvetenja.  Najprej se hranijo na zgornjih listih, najintenzivneje pa se hranijo na klasih v času mlečne zrelosti. Listne uši z izsesavanjem zmanjšujejo količino in kakovost pridelka, posebej nevarne so vrste, ki prenašajo tudi viruse.

Uši navadno zatiramo v obdobju cvetenja in ob začetku mlečne zrelosti. Kot kritično število uporabljamo prag, ko imamo povprečno več kot 5 do 8 uši na klas v času cvetenja ali 7 do 10 uši na klas v sredini mlečne zrelosti ali, ko imamo z ušmi naseljeno več kot 20 % klasov v času cvetenja ali, ko imamo z ušmi naseljeno več kot 30 % klasov v času mlečne zrelosti. V posevkih ječmena, še posebej semenskih, ki jih posejemo zelo zgodaj, je zaradi omejevanja možnosti prenosa virusov, včasih uši smiselno zatirati že jeseni.  


Varstvo:
Insekticid iz skupine piretroidov Karate ZEON.