Talni insekticid in štartno gnojilo

Koruza
Pri močnejšem napadu škodljivcev kot najbolj učinkovito sredstvo priporočamo setev tretiranega semen ob hkratni uporabi talnega insekticida

Kombinacija insekticida in hranil zagotavlja:

  1. Nadzor nad ličinkami koruznega hrošča, minimaliziranje poškodb korenin in poleganja posevkov.

  2. Omejevanje škod, ki jih povzročajo strune.

  3. „Starter efekt“ - kombinacija z dušikom, fosforjem, manganom in cinkom zagotavlja dodatne prednosti:

• Hitrejši štart, še posebej v primeru setve v hladna in / ali mokra tla.
• Rastlinam takoj dostopna hranila za močnejši mladostni razvoj.
• Krepitev rastlin, robustnejša rast, večji listi za intenzivnejšo fotosintezo in večje pridelke.