Parni ščit pred škodljivci

Koruza
Parni ščit, kjer se aktivna snov sprošča postopoma, kar zagotavlja podaljšano delovanje.

Maksimalno delovanje insekticida FORCE® 1,5 G zagotovimo z dobro aplikacijo, natančnim doziranjem in priporočeno globino setve - največ 5 cm. Priporočamo uporabo difuzorjev, ki razpršujejo granule v setveni vrsti.


FORCE® 1,5 G je insekticid v granulirani obliki, namenjen za zatiranje talnih škodljivcev. Priporočamo uporabo na površinah, kjer se pričakuje povečan pojav le-teh, še posebej v primeru setve koruze na koruzo, po ozelenitvah ter na preoranih deteljiščih in traviščih.

• Delovanje proti številnim talnim škodljivcem, predvsem proti koruznemu hrošču in strunam.
• Učinkovito zmanjšuje škode na posevkih koruze.
• Uspešno zadržuje populacije talnih škodljivcev pod ekonomskim pragom škodljivosti.
Strošek nakupa insekticida se z zagotovljenim pridelkom jeseni večkrat povrne.

Odmerek: 7 kg/ha.

Z aplikacijo talnega insekticida FORCE® 1,5 G ob setvi koruze lahko občutno zmanjšamo škode, ki jih povzročajo ličinke koruznega hrošča (objedanje koreninskega sistema, poleganje koruze). Poleg tega pa zanesljivo zmanjšujemo tudi populacije strun.