Hibridni ječmen Hyvido !!!

Žita
Prvi ukrep, ki je pred nami, je čim zgodnejše dognojevanje z dušikom

Da bi v čim večji meri izkoristili potencial pridelka in pozitivne agronomske lastnosti, ki jih prinaša hibridni ječmen Hyvido,  je priporočljivo slediti priporočeni tehnologiji pridelave. Prvi ukrep, ki je pred nami, je čim zgodnejše dognojevanje z dušikom, da zagotovimo dober spomladanski start in razvoj večjega števila stranskih poganjkov.

Prvo dognojevanje je zaželeno opraviti najpozneje do sredine razraščanja (BBCH 25). Odmerek dušika prilagodimo številu razvitih poganjkov:

  • Če je ječmen močneje razvit in ima več kot 6 poganjkov, zadostuje gnojenje z 20 do 30 kg dušika na hektar. 

  • Če je razvitih 4 do 6 poganjkov, gnojimo s 30 do 40 kg dušika na hektar. 

  • V primeru, da je posevek slabše razraščen z manj kot 4 poganjki, pa je potreben nekoliko obilnejši odmerek: 40 do 50 kg dušika na hektar. 

2 do 3 tedne po prvem dognojevanju, v razvojnem stadiju konec razraščanja-začetek kolenčenja (BBCH 30-31) bo čas za drugi odmerek dušika za zagotavljanje nadaljnjega dobrega razvoja.  

To pa je tudi obdobje za uporabo pripravka VIXERAN. Gre za biostimulator na osnovi posebnega soja endofitnih bakterij Azotobacter salinestris. Bakterije vežejo dušik iz zraka in ga preoblikujejo v amonijsko obliko, ki jo rastlina zlahka uporabi za svoje potrebe. VIXERAN dokazano zagotavlja 30-40 kg dušika po hektarju in tako učinkovito dopolnjuje gnojenje z dušikovimi gnojili oziroma zapolnjuje vrzeli med potrebo posevka in razpoložljivim dušikom v tleh. VIXERAN uporabimo v odmerki 50 g/ha. Priporočamo aplikacijo skupaj s herbicidi ali rastnim regulatorjem MODDUS Evo.