MODDUS Evo | Syngenta | Slovenija

You are here

Moddus Evo

Zadnja posodobitev:
28.04.2022

Regulatorji rasti

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-94/15/2
Velikost pakiranja: 
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
Cikloheksakarboksilati
Formulacija: 
DC (disperzijski koncentrat)
Način delovanja: 
Sistemično

MODDUS Evo rastline večinoma vsrkajo preko listov in poganjkov, od koder se premesti v dele z meristemsko aktivnostjo in zmanjšuje rast stebelnih medčlenkov / internodijev.

Rastni regulator, ki preprečuje poleganje pšenice, ječmena, tritikale in rži. 
PREDNOSTI:

 • Nova generacija fitoregulatorjev.
 • Izboljšana formulacija z dodanimi močili in topili.
 • Fleksibilen čas uporabe od sredine razraščanja do faze zastavičarja.

Jara pšenica

Jari ječmen

Ozimna pšenica

Ozimni ječmen

Tritikala

Opozorila

 • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.
Osebna varovalna oprema
 • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščito za oči/obraz (ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča se zaščitna očala). Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi).
 • DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane rastline posušijo.

Druge omejitve uporabe

Rastlin, poškodovanih zaradi slabih vremenskih razmer, kot sta suša ali zmrzal, in poškodovanih zaradi bolezni ali škodljivcev se ne sme tretirati. Prav tako ni priporočljivo tretirati v vetru, ki ima hitrost nad 5 m/s.

Sredstvo se lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škropilnice.

Fitotoksičnost

Pri pravilni uporabi sredstvo ne škoduje gojenim rastlinam, za katere je namenjeno.

Omejitev uporabe

Maksimalno število tretiranj v eni sezoni: 1

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Pri sočasni uporabi sredstva MODDUS EVO in nekaterih fungicidov (predvsem triazolnih fungicidov in delno morfolinov) se odmerek sredstva MODDUS EVO zmanjša za 10 do 25 %, ker tudi ti fungicidi delno delujejo kot rastni regulatorji. Sredstvo lahko mešate z večino drugih pripravkov, ki imajo dovoljenje za uporabo na zgoraj navedenih gojenih rastlinah.

Količina vode

Pri tretiranju s sredstvom se priporoča uporaba ploskih šob in poraba vode 200-400 L/ha.

 • PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: 
  Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom in vročino. Zagotoviti ji je treba osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu posreduje podatke sredstvu, ki so na originalni embalaži in/ali v navodilu za uporabo.

  Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzivati bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

  Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. Če se pojavijo znaki draženja, se pokliče zdravnika. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. 

Izjema so napake in opustitve.