Kataloga za seme, varstvo rastlin in krepitev

V družbi Syngenta smo nenehno raziskovalni, odprti, inovativni.

S svojim delovanjem se skušamo čim bolj približati Vam pridelovalcem in potrebam Vaše proizvodnje. S predanim delom, z razvojem ter s številnimi raziskavami in poskusi Vam že leta skušamo zagotavljati najboljšo genetiko in sredstva za varstvo rastlin. Dobra genetika in premišljeno varstvo namreč odločilno prispevata k učinkovitemu poljedelstvu. Verjamemo, da boste v brošuri, ki je pred Vami, našli kakovostne informacije in rešitve, tudi za najzahtevnejše težave v Vaši proizvodnji. Z Vami od setve do spravila. VAŠA SYNGENTA

Biostimulator z organskim ogljikom, hranili in aminokislinami.

Kmetijstvo potrebuje trajnostne načine pridelave. Syngenta Biologicals uvaja znanstveno utemeljene inovacije in rešitve, ki proizvajalcem ponujajo večjo izbiro in prilagodljivost. Novi izzivi zahtevajo nove pristope.

Seme in varstvo poljščin | Syngenta | Slovenija

Dobra genetika in premišljeno varstvo odločilno prispevata k učinkovitemu poljedelstvu. Verjamemo, da boste v brošuri, ki je pred Vami, našli kakovostne informacije in rešitve, tudi za najzahtevnejše težave.

Pred vami je brošura podjetja Syngenta Agro, namenjena zašèiti vinske trte. Trta je kot ena izmed najpomembnejših kultur na našem obmoèju, med drugim je tudi kultura za katero znanost pravi, da brez pomoèi èloveka in brez uporabe zašèitnih ukrepov sploh ne bi mogla veè obstajati. Aktualne sorte in kloni zagotavljajo vrhunsko kakovost grozdja in s tem vina, a zahtevajo tudi vrhunsko zašèito. Upamo, da vam bodo informacije na naslednjih straneh koristile in vam bodo v pomoè.

Trta je kot ena izmed najpomembnejših kultur na našem območju, med drugim je tudi kultura za katero znanost pravi, da brez pomoči človeka in brez uporabe zaščitnih ukrepov sploh ne bi mogla več obstajati.

Varstvo krompirja

Krompir ima srednje dobro tekmovalno sposobnost proti plevelom. Tekmovalna sposobnost je odvisna predvsem od termina sajenja, gostote sestoja in zdravstvenega stanja rastlin.