Setev in jesenska oskrba hyvido | Syngenta | Slovenija

You are here

Setev in jesenska oskrba hyvido

Žita
03.08.2022
S ciljem, da bi zagotovili čim višji, a hkrati tudi stabilen pridelek v vsakršnih rastnih razmerah ter izboljšali učinkovitost izrabe virov, predvsem vode in dušika, so žlahtnitelji v podjetju Syngenta pričeli s hibridizacijo ječmena. Rezultat dolgoletnih

Osnovno gnojenje:

Osnovno gnojenje s fosforjem in kalijem prilagodimo rezultatom analize tal.
Splošno priporočilo: 300 – 400 kg N:P:K
(6:12:24 / 5:15:30,/ 5:10:30 / 7:20:30 ali gnojilo s podobnim razmerjem).

Dodajanje dušikovih gnojil v jesenskem času ni potrebno. Za jesenski razvoj posevka je v tleh običajno dovolj dušika, nekaj pa ga tako ali tako vnesemo z NPK gnojili ob osnovnem gnojenju.

Čas setve in setvena norma:

Hibridni ječmen Hyvido je pakiran v semenske enote oz. vreče po 500.000 kalivih zrn.

Priporočena setvena norma:
200 kalivih semen/m2, kar pomeni 4 semenske enote oz. vreče na hektar.
Kot optimalni čas setve velja obdobje med 1. in 20. oktobrom.  

Če so posevki posejani zelo zgodaj, se običajno jeseni preveč razvijejo in razrastejo, zaradi česar slabše prenašajo zimsko zmrzal, poleg tega pa jih že jeseni napadajo različne bolezni in listne uši. Pozno oziroma prepozno sejani posevki pa največkrat ostanejo slabše razviti, z manj stranskimi poganjki, zato pri poznejših terminih setve priporočamo setveno normo nekoliko povečati (5 do 10 % pri zelo poznih setvah).

Seveda je optimalni čas za setev zelo relativen, odvisen od vremenskih razmer v jesenskem in zimskem obdobju. V milih zimah se namreč tudi pozno sejani posevki lahko normalno razrastejo. In obratno: če zima nastopi zgodaj in nizke temperature vztrajajo dolgo v pomlad, se obdobje razraščanja lahko občutno skrajša. Hibridni ječmen Hyvido prinaša visoko fleksibilnost, kar se časa setve tiče. Dobro prenaša tudi poznejše setve. Morebitno slabše razraščanje v jesenskem času lahko v veliki meri kompenzira zgodaj spomladi. Razraščanje spodbudimo z obilnejšim prvim dognojevanjem, ki mora biti opravljeno čim bolj zgodaj.