Priznan standard | Syngenta | Slovenija

You are here

Priznan standard

Žita
02.08.2022
Hyvido je nov tehnološki standard semena ječmena, namenjen vsem naprednim pridelovalcem ječmena. Odlikuje ga izboljšan koreninski sistem, zgodnejši in hitrejši razvoj, boljši izkoristek vode in hranil ter večji pridelek zrnja in celotne biomase. Zaradi sv

Da bi bila ekonomika pridelave žit čim bolj pozitivna, je nujno pridelati čim več s čim višjo kakovostjo. Družba Syngenta leto za letom vlaga veliko sredstev v razvoj novih aktivnih snovi in nove genetike, da bi zadostila vedno večjim zahtevam pridelovalcev in pričakovanjem tržišča.

Semena podjetja Syngenta se uvrščajo v sam vrh svetovne ponudbe, tako po kakovosti kakor tudi po rezultatih, ki jih naša genetika nudi. Selekcionirana so s pomočjo konvencionalnih, vendar modernih žlahtniteljskih metod ter prilagojena specifičnim rastnim razmeram. Vse z namenom doseči čim večje in kakovostnejše pridelke, ki bodo pridelovalcem prinašali dobiček in zadovoljstvo.

Z uvajanjem hibridov ječmena, ki jih tržimo pod blagovno znamko HYVIDO, prinašamo na naša polja unikatno novost, ki pomeni ogromen korak naprej v genetiki in velik napredek v pridelavi ječmena. Hyvido v kombinaciji s prilagojenim protokolom pridelave lahko resnično zagotovi pomembno višje pridelke. Ker ga odlikuje izjemen potencial razraščanja in večji potencial pridelka. Ker je veliko bolj toleranten na različne vremenske razmere. Ker z učinkovitim gospodarjenjem z vodo in hranili, predvsem z dušikom pridelovalcem zagotavlja stabilnost pridelave iz leta v leto, od njive do njive.

Hyvido priporočamo vsem naprednim pridelovalcem in vsem tistim, ki kmetujete na omejenih površinah in bi želeli zagotoviti dovolj osnovne krme za svoje živali. Prav tako ga priporočamo vsem, ki se soočate s pridelavo v slabših rastnih razmerah (lažji tipi tal, pogosta suša...). Hyvido je namreč bistveno stabilnejši, gledano z vseh aspektov negativnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na zmanjšanje pridelka. Ker znamo in razmišljamo kot pridelovalci, ker iščemo in najdemo najboljše rešitve, nam zaupajo milijoni pridelovalcev po vsem svetu. In tisoči v Sloveniji.

Ker smo tukaj. Za Vas.