HYVIDO rezultati iz prakse

Žita
Hyvido rezultati iz prakse

Da bi bila ekonomika pridelave žit čim bolj pozitivna, je nujno pridelati čim več s čim višjo kakovostjo. Družba Syngenta leto za letom vlaga veliko sredstev v razvoj novih aktivnih snovi in nove genetike, da bi zadostila vedno večjim zahtevam pridelovalcev in pričakovanjem tržišča.

Semena podjetja Syngenta se uvrščajo v sam vrh svetovne ponudbe, tako po kakovosti kakor tudi po rezultatih, ki jih naša genetika nudi. Selekcionirana so s pomočjo konvencionalnih, vendar modernih žlahtniteljskih metod ter prilagojena specifičnim rastnim razmeram. Vse z namenom doseči čim večje in kakovostnejše pridelke, ki bodo pridelovalcem prinašali dobiček in zadovoljstvo.

HYVIDO® konstantno zagotavlja več kot 10 % višje pridelke v primerjavi s konvencionalno sorto
(123 poskusnih lokacij Slovenija 2013-2023).

Rezultati iz prakse