Hyvido v primerjavi s konvencionalnimi sortami

Žita
Hyvido v primerjavi s konvencionalnimi sortami | Syngenta | Slovenija

Poljedelci se nenehno soočamo z vedno novimi izzivi in omejitvami v pridelavi, tudi na področju gnojenja. Zahteve po zmanjšanju uporabe dušikovih (N) gnojil bodo zmanjšale raven gnojenja, s tem pa tudi raven pridelka. Zato bo sposobnost posejane sorte oziroma hibrida, da čim bolj učinkovito izkoristi količino dušika, ki je na voljo, odločilna za donosnost pridelave. In prav to je edinstvena prednost, ki jo prinaša hibridni ječmen Hyvido.

Številne študije dokazujejo, da Hyvido v primerjavi s konvencionalnimi sortami zagotavlja:

* bistveno boljšo izrabo hranil in vode zaradi daljšega in močnejšega koreninskega sistema,
* več pridelka po dodanem kg dušikovih gnojil,
* boljšo stabilnosti pridelka,
* manjši upad pridelka pri zmanjšanim gnojenju.