Prednosti, ki jih prinaša Hyvido

Žita
Za intenzivne pridelovalce, ki želijo OBILEN PRIDELEK v vseh pridelovanih razmerah.

Zanesljiv in visok pridelek
Superiorne agronomske lastnosti omogočajo doseganje višjih in stabilnejših pridelkov zrnja ter prepričljivo dobre rezultate tudi v primeru siliranja cele rastline. Leto za letom v vseh pridelovalnih regijah.

Odlična osnova krmnega obroka za živali
Skupni pridelki energije in surovih beljakovin na enoto površine so pri hibridnem ječmenu HYVIDO®konstantno večji kot pri konvencionalnih sortah.

Učinkovit izkoristek dušika
HYVIDO® dokazano zagotavlja več pridelka po dodanem kg dušikovih gnojil oziroma večjo stabilnost pridelka (manjši padec pridelka ob zmanjšanem gnojenju z dušikom).

Učinkovita poraba vode
Daljši, močnejši koreninski sistem zagotavlja večjo črpalno moč korenin za boljši izkoristek razpoložljive vode. Rastline boljše obvladujejo neugodne razmere, kar odločilno prispeva k stabilnosti pridelka.

Konkurenca plevelom in toleranca na bolezni
Robustne, dobro razraščene rastline s širokimi, večjimi listi preprečujejo razvoj plevelov in s tem njihovo konkuriranje za vodo, hranila in sončno svetlobo. Sodobna genetika prinaša tudi večjo toleranco na najpomembnejše bolezni.

Prilagodljivost časa setve
Večja prilagodljivost pri setvi in kolobarjenju. S poznejšimi termini setve kontroliramo bujnost posevka v jeseni, s tem pa zmanjšujemo možnost pojava prenašalcev virusov (listnih uši) in okužb posevkov z virozami. Prav tako zmanjšujemo pritisk fuzarioz, če je jeèmen sejan po koruzi.