Hyvido priporočila

Žita
Veliko več kot le pridelek

Napreden večvrstni hibridni ječmen, je plod dolgoletnih raziskav podjetja Syngenta. Je hibrid, pridobljen s križanjem dveh različnih starševskih linij. Rezultat križanja so rastline, ki jih odlikujejo izredno pozitivne agronomske lastnosti, kar zagotavlja boljše rezultate pridelave.

Priporočila:

  • Za intenzivne pridelovalce, ki želite obilen pridelek v vseh pridelovalnih razmerah.
  • Za pridelavo na vseh tipih tal, tudi za stresna območja in slabše tipe tal.
  • Za vse termine setve.
  • Setvena norma 200 zrn/m
    (4 semenske enote oz vreče/ha).