Hibridni ječmen | Syngenta | Slovenija

You are here

Hibridni ječmen

Žita
01.08.2022
Hyvido priporočamo vsem naprednim pridelovalcem in vsem tistim, ki kmetujete na omejenih površinah in bi želeli zagotoviti dovolj osnovne krme za svoje živali. Prav tako ga priporočamo vsem, ki se soočate s pridelavo v slabših rastnih razmerah (lažji tipi

HYVIDO® je večvrstni hibridni ječmen s superiornimi agronomskimi lastnostmi, ki mu omogočajo doseganje višjih in stabilnejših pridelkov zrnja. Zagotavlja pa tudi prepričljivo dobre rezultate v primeru siliranja cele rastline. Skupni pridelki energije in surovih beljakovin na enoto površine so pri hibridnem ječmenu HYVIDO® konstantno večji kot pri konvencionalnih sortah, zato HYVIDO® zagotavlja odlično osnovo krmnega obroka za vaše živali.

Napreden večvrstni hibridni ječmen, je plod dolgoletnih raziskav podjetja Syngenta. Je hibrid, pridobljen s križanjem dveh različnih starševskih linij. Rezultat križanja so rastline, ki jih odlikujejo izredno pozitivne agronomske lastnosti, kar zagotavlja boljše rezultate pridelave.

ZARADI SVOJIH AGRONOMSKIH PREDNOSTI ZAGOTAVLJA DOBRO RAZVITOST IN BUJNOST POSEVKOV V VSEH VREMENSKIH RAZMERAH, S TEM PA TUDI BOLJŠI IN STABILNEJŠI PRIDELEK ZRNJA IN CELOTNE BIOMASE.

Na pogled zelo atraktivnega videza, z izjemno razvitimi, robustnimi rastlinami, zaradi česar se njegove prednosti še posebej izražajo v težjih pridelovalnih razmerah, kot sta suša, slabši tip tal in druge oblike stresa.