SY Minerva | Syngenta | Slovenija

You are here

Odličen tudi v sušnih razmerah, maksimalno koristi razpoložljivo vlago

SY Minerva

Zadnja posodobitev:
04.01.2022
Crop: 

Koruza

Toleranca na lomljenje in poleganje.
Namen uporabe:: 
Hibridi za silažo
Tip zrnja: 
Zobanka
Zrelostni razred: 
FAO 400

PREDNOSTI:
- Nov, kombiniran hibrid za zrnje in silažo z odličnimi proizvodnimi karakteristikami in odličnim potencialom pridelka.
- Elitna ARTESIAN® genetika.
- Višje, lepo olistane rastline s »stay green« efektom.
- Zelo veliko, težko, kakovostno zrno.
- Dovoljuje gostejšo setev za boljši pridelek.
- Fleksibilni tip storža, ki lahko kompenzira pomanjkljiv sklop.
- Močan koreninski sistem in čvrsto steblo.
- Toleranca na lomljenje in poleganje.
- Odličen tudi v sušnih razmerah, maksimalno koristi razpoložljivo vlago.

PRIPOROČAMO:
-  Za stabilno pridelavo vrhunske kakovosti.
-  Za sušenje ali siliranje zrnja in siliranje cele rastline.
-  Za pridelavo na vseh tipih tal, tudi lahkih, stresnih rastiščih.

Sklop ob žetvi:
zrnje 75.000 rastlin/ha
silaža 80.000 rastlin/ha