ELATUS Era

Aktiven
ZADNJE POSODOBITEV:

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe:
U34330-37/15/7
Velikost pakiranja:
1 L
5 L
Sestava:
75 g/L (7,43 Gew.-%)
Benzovindiflupir
150 g/l (14,9 Gew.-%)
Protiokonazol
Skupina a.s.:
Grupa C2 (Benzovindiflupir), G1 (Protiokonazol)
Formulacija:
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovanja:
Sistemično
Preventivno
Kurativno
Eradikativno