SY Glorietta | Syngenta | Slovenija

You are here

SY Glorietta

Ogrščica
20.07.2022
Hibrid visokih pridelkov in stabilnih lastnosti širom EU na vseh tipih tal.
  • Srednje zgodnji hibrid.
  • Srednje visok hibrid, čvrste in robustne rastline z odlično toleranco na poleganje.
  • Hiter jesenski razvoj, zato je primeren izbor tudi za pozne setve.
  • Visoka toleranca na zimske zmrzali.
  • Hibrid z izredno učinkovito izrabo dušika ter s tem možnost za večji pridelek.                                                                                                                        

V poskusih gnojenja z N v Nemčiji v zadnjih treh letih je SY Glorietta pokazala najnižji padec pridelka pri znatno zmanjšanem gnojenju z N.  Ta lastnost hibridu omogoča, da ustvari največji možni pridelek tudi v razmerah pomanjkanja dušika; na primer: v suhi ali hladni pomladi, ko je vnos dušika v rastline zelo omejen. Poleg tega visok potencial pridelka z nižjo dozo dušika omogoča zmanjšanje količine uporabljenega dušika, s tem pa znatne prihranke. Zato je SY Glorietta naše priporočilo, kajti šteje vsak kilogram dušika.
 

  • TuYV resistenten hibrid. TuYV = Turnip Yellow Virus /  virus rumenenja ogrščice, ki ga med drugim prenaša zelena breskova uš (Myzus persicae). TuYV resistenca postaja vse pomembnejša in bo postala standard pri izbiri hibrida.
  • Visoka toleranca na Verticillium (talna gliva, ki povzroča uvelost rastlin).
  • Številne študije v EU dokazujejo najnižo vsebnostj glukozinolatov.

Priporočilo:

  • Široko setveno okno (od 15.8. do 15.9.)
  • Setvena norma: 40–50 kalivih zrn/m²