Začetek nove vegetacije in varstvo vinske trte pred boleznimi

Vinska trta
Začetek nove vegetacije

Pred vami je začetek nove vegetacije in s tem se začne tudi eden izmed temeljnih ukrepov, varstvo vinske trte pred boleznimi bakterijski ožig, črna pegavost in pepelovka (oidij). Da bi čim bolj uspešno zaščitili svoje trte, vam Syngenta ponuja široko paleto pripravkov kot so NORDOX, THIOTIT JET ali UNIVERSALIS. Za uspešno varstvo je poleg učinkovitih, zanesljivih pripravkov nujno spremljanje razvoja trte in vremenskih razmer ter pravočasno ukrepanje s pravilnim izborom sredstev za varstvo rastlin.

ČRNA PEGAVOST VINSKE TRTE

Bolezen povzroča zakrnelost in propadanje mladik, kar zmanjšuje rodni nastavek in na dolgi rok povzroča slabenje trsov. Problematika bolezni je odvisna od vremenskih razmer v času odganjanja vinske trte in sortnega sestava vinogradov. Na okuženih trtah med zimskim obrezovanjem črno pegavost prepoznamo po značilnih razpokah v obliki »žabjega očesa«, skorja pa je lahko bele ali srebrnkaste barve s črnimi pikami. 

Kar se tiče kemičnih ukrepov, je vinograd vsekakor potrebno med zimskim mirovanjem enkrat zaščititi z bakrenim pripravkom NORDOX 75 WG  in THIOVIT JET. Ko mladike začnejo rasti, najboljšo zaščito zagotavlja fungicid UNIVERSALIS, ki ga uporabljamo za peronosporo, rdeči listni ožig in oidij. 

OIDIJ - PEPELOVKA VINSKE TRTE

Pepelovka (oidij) prezimi na dva načina ( kleistoteciji na rozgi in micelija v brstih).  Na toplejših območjih, kjer gliva v brstih bolje prezimi, lahko že v času odganjanja prihaja do primarnih okužb na mladikah, ki zaostajajo v rasti in imajo skodrane ter posivele lističe. Za primarno okužbo je dovolj, da temperatura preseže 11°C in samo 2,5 do 3 mm dežja. 

V primeru močnejših okužb v preteklem letu je treba opraviti zgodnja škropljenja v času brstenja, ki vključujejo uporabo žveplenega pripravka THIOVIT JE. Fungicid UNIVERSALIS, uporabimo 1- do 2-krat, dokler mladike ne dosežejo velikosti približno 30-50 cm.