Za zadovoljstvo na njivi in odlične rezultate v hlevu

Koruza
Za zadovoljstvo na njivi in odlične rezultate v hlevu

Koruzna silaža je iz dopolnilne krme prerasla v osnovni krmni obrok za govedo. Je brez dvoma najpogostejša in najcenejša vrsta voluminozne krme za gospodarno prirejo mleka in mesa.

Pričakovanja mlečnih proizvajalcev so osredotočena predvsem na visoko in uravnoteženo vsebnost energije v posilirani masi. Poleg storža kot najpomembnejšega vira energije, ima prebavljivost preostalega dela rastline ključno vlogo pri zagotavljanju visoke energijske vrednosti obroka. Kakovostna vlaknina ima tudi neposreden vpliv na vsebnost maščobe v mleku in spodbuja zdravje prebavil ter preprečuje acidoze.

Powercell hibridi združujejo pomembne lastnosti, ki zagotavljajo produktivno in donosno proizvodnjo mleka:
- superiorne pridelke znotraj posameznih zrelostnih razredov,
- odlično prebavljivost vlaknine,
- višjo koncentarcijo energije v posilirani masi,
- zdrave, dolgo zelene rastline za večjo varnost in prilagodljivost časa siliranja.

Powercell hibridi torej zagotavljajo uravnotežen krmni obrok za več mleka iz osnovne krme ter pripomorejo k boljšemu zdravju, dobrobiti in ekonomičnosti reje.

Poleg tega pa so za Powercell hibride značilni tudi visoki izkoristki v proizvodnji bioplina, kar pomeni, da so odlični tudi kot substrat za bioplin.

Tipičen predstavnik Powercell Tehnologije je hibrid SY Bilbao iz FAO razreda 420, ki pridelovalcem nudi stabilnost in maksimalne rezultate v segmentu silaže. Preverjen in dokazan izbor tako v poskusih kot v široki praksi!