Umerjanje škropilnice prijava | Syngenta | Slovenija

You are here

Umerite svoje škropilnice

Prijavite se na AgroAlarm Storitve.

Ob pomoči računalnika umerite škropilnico in pripravite pravilni izračuni hitrosti vožnje, pretoka šob in kontrolo porabe vode.

Umerjanje škropilnice in pravilni izračuni hitrosti vožnje, pretoka šob in kontrole porabe vode.