Učinkovito in varno nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

Pravilno nanašanje fitofarmacevtskih sredstev kot pogoj za uspeh

Pravilno nanašanje sredstev za zaščito rastlin oziroma fitofarmacevtskih sredstev (FFS) je pogoj za uspešno pridelavo. Pravzaprav je tudi pri tehnološko najbolj dovršenih FFS njihova učinkovitost odvisna od učinkovitosti njihove uporabe.Poleg tega dobre prakse pri uporabi pripomorejo k varstvu okolja, v katerem poljedelci delujejo, ter k zaščiti njihovega zdravja in varnosti njihovih družin. Žal pa je na številnih koncih sveta zavedanje poljedelcev o prednostih pravilne uporabe FFS prenizko.

 

Pravilno nanašanje sredstev za zaščito rastlin oziroma fitofarmacevtskih sredstev (FFS) je pogoj za uspešno pridelavo. Pravzaprav je tudi pri tehnološko najbolj dovršenih FFS njihova učinkovitost odvisna od učinkovitosti njihove uporabe.