Tehnologija kreirana za rezultate

Koruza
Tehnologija kreirana za rezultate

Varstvo pred pleveli je najboljše opraviti do faze 3.-4. lista koruze, saj se kasneje negativen vpliv plevelov na kondicijo posevkov in pridelek lahko hitro povečuje.

Pri uporabi talnih herbicidov oz. herbicidov z delovanjem preko lista in tal, se ravnamo po razvojni fazi plevela. Ta ne sme prerasti stadija, ki ga herbicid še zajame. Še posebej je to pomebno pri ozkolistnih plevelih: kostreba, muhvič naj imata razvita največ dva lista.

V primeru, da se pleveli hitro razvijajo ali da so vaše njive močneje zapleveljene s trajnimi pleveli (sirek, slak, osat) ali pa se nahajajo na nagnjenem terenu, kjer je v primeru močnejšega dežja velika nevarnost odnašanja zemljine in gnojil, ki ste jih dodali, je običajno najboljša rešitev uporaba herbicida v obdobju od 3. do 6. lista koruze.

Herbicidi, ki jih uporabljamo v tem obdobju, v večji meri delujejo preko listov in so od vremenskih razmer (talne vlage) najmanj odvisni herbicidi.