You are here

Share page with AddThis

Syngenta hibridi 2016

Koruza je najbolj zastopana kultura na naših poljih, 
saj predstavlja nepogrešljiv vir voluminozne in energetske krme za živino. Kljub temu, da ekonomika pridelave v zadnjih letih niha, smo bili v preteklem letu priča pozitivnim premikom na trgu s koruzo. 


V letošnjem letu ponujamo na trg dva nova hibrida koruze: SY Fanatic_poltrdinka v razredu 280, namenjena za mlinsko predelovalno industrijo in SY Dartona_nov kombinirani hibrid, rekorder v poskusih za pridelavo zrnja. Hibrida sta se v zadnjih dveh letih dokazala z izjemnimi pridelki zrnja in silaže v svojem razredu, zato si zagotovo zaslužita mesto na vaših poljih.