You are here

Share page with AddThis

Seme je tretirano s ffs

Hraniti izven dosega otrok.
Hraniti, ločeno od hrane, pijače in krmil. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. S primerno posodo
preprečiti onesnaženje okolja. Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/ varnostni list.

Seme je zaščiteno v skladu s sprejetim pravilnikom o kakovosti. Zaradi lastne varnosti in varstva okolja je treba upoštevati naslednje varnostne ukrepe:

Splošno
Tretiranega semena ne uporabljati za prehrano ljudi ali za predelavo. Hraniti, ločeno od hrane, pijače in krmil. Pazljivo ravnati z vrečami, ki vsebujejo tretirano seme. Hraniti izven dosega otrok, domačih živali in divjadi. Pri rokovanju s tretiranim semenom in čiščenju opreme preprečiti stik s kožo in dihali ter nositi ustrezno zaščitno opremo. Po opravljenem delu in pred obroki umiti izpostavljene dele kože in roke. Razsuto seme odstraniti. S tretiranim semenom ne onesnaževati površinskih voda.
 
Pred setvijo
Izogibati se izpostavljenosti prahu pri odpiranju vreče s semeni ter pri polnjenju in praznjenju sejalnice. Prah z dna vreče s semeni ne sodi v sejalnico. Že tretirano seme se ne sme ponovno tretirati z dodatnimi FFS.

Med setvijo
Če uporabljate pnevmatsko sejalnico, prah, ki nastaja zaradi tretiranega semena, usmeriti s pomočjo deflektorja proti površini tal ali v tla. Upoštevati priporočeno gostoto setve. Zaradi zaščite ptic in sesalcev je treba seme popolnoma vdelati v tla ter zagotoviti, da je seme v celoti vdelano v tla tudi na koncih vrst.

Po setvi
Praznih vreč ali ostankov semena ne odvreči v okolje. Odstranite jih v skladu z lokalnimi predpisi. Ostanke tretiranega semena vrniti v originalne vreče in prazne vreče ne uporabljati za druge namene.

Pomembni previdnostni ukrepi za uporabo
To seme je bilo obdelano s piretroidi, ki lahko povzročijo začasno občutljivost kože (srbenje, ščemenje, pekoč občutek ali omrtvelost izpostavljenega dela kože), poznano tudi kot parestezija (Subjective Facial Sensation, SFS).To je lahko neprijetno, vendar ni škodljivo in običajno izgine v 24 urah. SFS-ju se lahko izognete tako, da upoštevate navodila za osebno varnost, ki so priložena k tej vreči semen, za več informacij pa si oglejte spletno stran www.takecareprogram.com. Za zdravstvena vprašanja, povezana z uporabo obdelanih semen lahko, pokličete tudi telefonsko številko 070 80 80 33.