You are here

Share page with AddThis

Seedcare Takecare

Ta program nudi nasvete proizvajalcem in uporabnikom tretiranega semena o pravilni in odgovorni uporabi Seedcare® proizvodov.

Dobrodošli v Syngenta® Takecare Programu

Tretiranje semena je učinkovit in vedno pogosteje uporabljen način zaščite vašega pridelka. Odgovorna uporaba Seedcare (TM) proizvodov od nas zahteva, da pravilno opravimo predpisane postopke oblaganja / tretiranja semena in s tretiranim semenom primerno ravnamo.Ta program usposabljanja vam bo predstavil dobro prakso, ki jo je potrebno upoštevati; tako za Vašo osebno korist, kakor za delavca, ki tretira semena in pa za samo okolje.

Da bi vam lahko pokazali dobro prakso, ki bo odgovarjala vašim razmeram in okolici, boste na naslednji strani našli nekaj vprašanj, na katere je treba odgovoriti. To nam bo pomagalo, da izberemo pravo video vsebino za vaše usposabljanje. Video vsebini bo sledil kratek test, v katerem boste lahko preverili svoje znanje in obnovili ključna sporočila.

Če nam sporočite vaš elektronski naslov in ime (na desni strani te spletne strani), boste prejeli certifikat, ki potrjuje, da ste uspešno dokončali preizkus.

Hvala vam za udeležbo. Želimo Vam veliko pridelovalnih uspehov v tej sezoni!

Ekipa, Syngenta Seedcare
____________________________

OPOZORILO
Pri SUPERIOR tretiranemu semenu je glede na oceno izpostavljenosti izbrati ustrezno zaščitno obleko, proizvedeno iz materialov, ki preprečujejo pronicanje snovi. Po uporabi zaščitne obleke se je potrebno umiti z vodo in milom. Po uporabi je treba zaščitno obleko dekontaminirati ali pa uporabiti zaščitno obleko za enkratno uporabo. Če je treba, uporabiti tudi ne propustno obleko
.