You are here

Share page with AddThis
Era je nov, najmočnejši SDHI fungicid,ki zagotavlja popolno varstvo žit proti glavnim boleznim lista.

Rezultati poskusov

Moč za nadstandardne rezultate

Na osnovi več sto poljskih preizkušanj širom Evrope (tudi pri nas) ELATUS™ Era z edinstveno aktivno snovjo SOLATENOL™ dosledno dokazuje, da prinaša močan nadzor nad večino gospodarsko pomembnih bolezni na pšenici, ječmenu in drugih žitih.  S svojim širokim spektrom delovanja in odličnim dopolnjevanjem dveh aktivnih snovi ELATUS™ Era zagotavlja najvišjo učinkovitost in nadstandardno dobre rezultate pridelave.

Moč za nadstandardne rezultate.

Povečanje pridelka

Moč aktivne snovi SOLATENOL™ se ne odraža samo v superiorni kontroli bolezni, temveč tudi s podaljšano / povečano zeleno listno površino, ki dokazano prispeva k povečanju pridelka, tudi do 0,9 t/ha. Rezultati preizkušanj Inovacijskega centra Syngenta Newark, Velika Britanija, dokazujejo:

ElatusTM Era zagotavlja močan „greening“ efekt, kar podaljšuje fotosintetsko aktivnost tudi do 7 dni, vpliva na podaljšano nalivanje zrnja, boljši izkoristek hranil in vode ter prinaša extra pridelek.

Različne bolezni, dosledno delovanje

Elatus™ Era je v več sto primerjalnih poljskih poskusih dokazal, da v primerjavi z najnovejšimi SDHI fungicidi konkurenčnih družb zagotavlja dosledno delovanje, dolgotrajno varstvo listne mase in visoke pridelke.  Več let zapored, v različnih pridelovalnih razmerah, na različnih sortah in različnih vrstah žit.

Testiranja učinkovitosti dokazujejo dosledno nadstandardno delovanje proti širokemu spektru bolezni žit.

Dosledno maximalni pridelki

Zbir rezultatov več sto poljskih poskusov, opravljenih v letih 2015 - 2017, dokazuje, da je ELATUSTM Era fungicid, ki izpolni vse obljubljeno.  V primerjavi s primerjalnimi fungicidi (SDHI + triazol) zagotavlja v povprečju 360 kg/ha višje pridelke.  V primerjavi z netretirano kontrolo so na parcelah, tretiranih z ELATUSTM Era, zabeleženi v povprečju za več kot 2.000 kg/ha višji pridelki pšenice višje kakovosti, kar pomeni več kot 350 EUR/ha boljši prihodek.

Številni poskusi dokazujejo prednost fungicida ELATUSTM Era pred primerjalnimi fungicidi (SDHI +

Informacije

Mihael Jurič
Mobi: + 386 (0)31 770 744
[email protected]

Alen Matijašić
Mobi: + 386 (0)40 453 238
[email protected]

Stanko Ambruž
Mobi: + 386 (0)31 776 999
[email protected]

Danijel Veberič
Mobi: + 386 (0)51 608 124
[email protected]